Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2015/094 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IT služby
neuvedené - neuvedené
28.40 12.05.2015
14.05.2015
12.05.2015
DF2015/093 36403229 Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Daňové tlačivá
neuvedené - neuvedené
2.40 12.05.2015
06.05.2015
12.05.2015
DF2015/092 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 04/15 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
384.00 11.05.2015
14.05.2015
11.05.2015
DF2015/091 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Všeobecný a drogériový tovar
neuvedené - neuvedené
52.79 11.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
DF2015/090 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatia - materiál (Deň matiek 2015)
neuvedené - neuvedené
140.36 07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
DF2015/089 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - 05/15
neuvedené - neuvedené
17.09 07.05.2015
14.05.2015
07.05.2015
DF2015/088 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
22.05 06.05.2015
06.05.2015
06.05.2015
DF2015/087 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/2015 - kostol
neuvedené - neuvedené
37.00 05.05.2015
13.05.2015
05.05.2015
DF2015/086 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
101.00 05.05.2015
13.05.2015
05.05.2015
DF2015/085 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
285.00 04.05.2015
13.05.2015
04.05.2015
DF2015/084 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 05/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
15.05.2015
01.05.2015
DF2015/083 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 05/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
15.05.2015
01.05.2015
DF2015/082 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 05/15 - Viacúčelová budova, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
15.05.2015
01.05.2015
DF2015/081 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner do tlačiarne/kopírovacieho stroja CANON
neuvedené - neuvedené
39.24 30.04.2015
12.05.2015
30.04.2015
DF2015/080 47443316 Grantum s.r.o., Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina
Verejné obstarávanie v mesiacoch január, február, marec 2015
neuvedené - neuvedené
180.00 27.04.2015
06.05.2015
27.04.2015
DF2015/079 45876479 Ing. Michal Šálek, Osloboditeľov 129, 013 13 Rajecké Teplice
Vytýčenie stavby "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko"
neuvedené - neuvedené
100.00 27.04.2015
06.05.2015
27.04.2015
DF2015/078 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby - 04/15
neuvedené - neuvedené
40.72 24.04.2015
04.05.2015
24.04.2015
DF2015/077 43156282 Vladimír Bitušík, Zástranie 64, 010 03 Žilina
Exteriérové dvere na miestnu kaplnku
neuvedené - neuvedené
600.00 24.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
DF2015/076 46962867 BENATECH s.r.o, Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Údržba verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
56.00 22.04.2015
29.04.2015
22.04.2015
DF2015/075 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 22.04.2015
30.04.2015
22.04.2015
DF2015/074 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za marec 2015
neuvedené - neuvedené
523.44 16.04.2015
23.04.2015
16.04.2015
DF2015/073 36795488 PYROSTOP Huliak s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, vr. vykonania tlakovej skúšky
neuvedené - neuvedené
141.38 13.04.2015
22.04.2015
13.04.2015
DF2015/072 31633986 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica
Výbava pre futbalistov OFK
neuvedené - neuvedené
80.08 13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
DF2015/071 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 09.04.2015
14.04.2015
09.04.2015
DF2015/070 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 09.04.2015
14.04.2015
09.04.2015
DF2015/069 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 03/15 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
501.60 08.04.2015
16.04.2015
08.04.2015
DF2015/068 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS - 2. štvrťrok
neuvedené - neuvedené
140.00 08.04.2015
13.04.2015
08.04.2015
DF2015/067 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za transfer hráča
neuvedené - neuvedené
23.00 08.04.2015
09.04.2015
08.04.2015
DF2015/066 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2015 - kostol
neuvedené - neuvedené
95.00 08.04.2015
13.04.2015
08.04.2015
DF2015/065 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
263.00 08.04.2015
13.04.2015
08.04.2015
DF2015/064 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
744.00 08.04.2015
13.04.2015
08.04.2015
DF2015/063 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 04/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
15.04.2015
01.04.2015
DF2015/062 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 04/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
15.04.2015
01.04.2015
DF2015/061 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 04/15 - Viacúčelová budova, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
15.04.2015
01.04.2015
DF2015/060 17310598 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2015
neuvedené - neuvedené
33.50 25.03.2015
07.04.2015
25.03.2015
DF2015/059 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby - 03/15
neuvedené - neuvedené
40.00 24.03.2015
01.04.2015
24.03.2015
DF2015/058 36164364 Liturgická komisia Spišskej diecézy, 053 02 Klčov č. 27
Spevníky pre potreby spevokolu
neuvedené - neuvedené
165.50 20.03.2015
20.03.2015
20.03.2015
DF2015/057 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Údržba verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
58.50 18.03.2015
25.03.2015
18.03.2015
DF2015/056 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
20.80 18.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
DF2015/055 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za február 2015
neuvedené - neuvedené
527.59 16.03.2015
23.03.2015
16.03.2015
DF2015/054 46575448 Profi-Jakol, s.r.o., Stavebné práce, Nová Bystrica 632, 023 05 Čadca
Odstránenie pňových porastov na parcele č. 599/1
neuvedené - neuvedené
200.40 16.03.2015
18.03.2015
16.03.2015
DF2015/053 46575448 Profi-Jakol, s.r.o., Stavebné práce, Nová Bystrica 632, 023 05 Čadca
Vyčistenie odvodňovacieho rigola na parcele č. 599/1
neuvedené - neuvedené
198.00 16.03.2015
18.03.2015
16.03.2015
DF2015/052 31633986 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica
Výbava pre futbalistov OFK
neuvedené - neuvedené
52.03 12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
DF2015/051 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IT služby
neuvedené - neuvedené
29.00 11.03.2015
13.03.2015
11.03.2015
DF2015/050 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 02/15 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
312.00 10.03.2015
16.03.2015
10.03.2015
DF2015/049 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
17.29 09.03.2015
13.03.2015
09.03.2015
DF2015/048 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
18.46 09.03.2015
13.03.2015
09.03.2015
DF2015/047 46713956 SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20, 947 03 Trstená
Značkovacie méty pre OFK
neuvedené - neuvedené
20.10 06.03.2015
06.03.2015
06.03.2015
DF2015/046 36778541 ZKK, s.r.o., Bitarová 303, 010 04 Žilina
Kari sieť - štandardná údržba v MŠ
neuvedené - neuvedené
12.60 06.03.2015
11.03.2015
06.03.2015
DF2015/045 40437493 Ervín Schmieger, 010 04 Ovčiarsko 144
Zimná údržba ciest
neuvedené - neuvedené
380.00 05.03.2015
13.03.2015
05.03.2015