Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2015/144 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Údržba verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
143.59 08.07.2015
15.07.2015
08.07.2015
DF2015/143 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za spracovanie miezd - jún 2015
neuvedené - neuvedené
8.00 06.07.2015
09.07.2015
06.07.2015
DF2015/142 10946551 Ing. arch. Ján Burian - URBION, A. Kmeťa 305/40, 010 01 Žilina
Obstarávanie Územného plánu obce Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
690.00 06.07.2015
08.07.2015
06.07.2015
DF2015/141 31348262 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Zákon o obecnom zriadení - komentár
neuvedené - neuvedené
55.50 06.07.2015
14.07.2015
06.07.2015
DF2015/140 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 06/15 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
480.00 03.07.2015
13.07.2015
03.07.2015
DF2015/139 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/2015 - KOSTOL
neuvedené - neuvedené
14.00 03.07.2015
13.07.2015
03.07.2015
DF2015/138 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
39.00 03.07.2015
13.07.2015
03.07.2015
DF2015/137 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
111.00 03.07.2015
13.07.2015
03.07.2015
DF2015/136 47505371 Way-copy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 02.07.2015
14.07.2015
02.07.2015
DF2015/135 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS - 3. štvrťrok
neuvedené - neuvedené
140.00 01.07.2015
13.07.2015
01.07.2015
DF2015/134 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie prádla
neuvedené - neuvedené
14.00 01.07.2015
09.07.2015
01.07.2015
DF2015/133 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 07/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
15.07.2015
01.07.2015
DF2015/132 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 07/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
15.07.2015
01.07.2015
DF2015/131 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 07/15 - Viacúčelová budova, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
15.07.2015
01.07.2015
DF2015/130 42213061 TJ Družstevník Bitarová, Bitarová 10, 010 04 Žilina
Činnosť futbalového klubu za obdobie 03 - 05/2015
neuvedené - neuvedené
368.09 23.06.2015
15.07.2015
23.06.2015
DF2015/129 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby - 06/2015
neuvedené - neuvedené
42.47 23.06.2015
03.07.2015
23.06.2015
DF2015/128 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
16.69 19.06.2015
19.06.2015
19.06.2015
DF2015/127 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné OÚ
neuvedené - neuvedené
71.18 16.06.2015
29.06.2015
16.06.2015
DF2015/126 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné MŠ
neuvedené - neuvedené
42.71 16.06.2015
29.06.2015
16.06.2015
DF2015/125 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za máj 2015
neuvedené - neuvedené
683.32 16.06.2015
22.06.2015
16.06.2015
DF2015/124 37911481 ASANKA KLUB - súbor mažoretiek, občianske združenie, Dom Kultúry, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Vystúpenie mažoretiek ASANKA na kultúrnom podujatí Obecné hody 2015
neuvedené - neuvedené
160.00 13.06.2015
13.06.2015
13.06.2015
DF2015/123 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatie - materiál (MDD 2015) a reprezentačné náklady (Obecné hody 2015)
neuvedené - neuvedené
14.00 11.06.2015
11.06.2015
11.06.2015
DF2015/122 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Reprezentačné náklady - Obecné hody 2015
neuvedené - neuvedené
11.69 11.06.2015
11.06.2015
11.06.2015
DF2015/121 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Reprezentačné náklady - Obecné hody 2015
neuvedené - neuvedené
15.82 11.06.2015
11.06.2015
11.06.2015
DF2015/120 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatie - materiál (Obecné hody 2015), vrátane plynového grilu s príslušenstvom
neuvedené - neuvedené
278.11 09.06.2015
09.06.2015
09.06.2015
DF2015/119 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatie - materiál (Obecné hody 2015)
neuvedené - neuvedené
33.62 08.06.2015
08.06.2015
08.06.2015
DF2015/118 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.50 08.06.2015
16.06.2015
08.06.2015
DF2015/117 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 08.06.2015
16.06.2015
08.06.2015
DF2015/116 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za spracovanie miezd
neuvedené - neuvedené
8.00 05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
DF2015/115 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/2015 - Kostol
neuvedené - neuvedené
16.00 02.06.2015
12.06.2015
02.06.2015
DF2015/114 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
42.00 02.06.2015
12.06.2015
02.06.2015
DF2015/113 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
120.00 02.06.2015
12.06.2015
02.06.2015
DF2015/112 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 05/15 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
440.40 02.06.2015
12.06.2015
02.06.2015
DF2015/111 46575448 Profi-Jakol, s.r.o., Stavebné práce, Nová Bystrica 632, 023 05 Čadca
Úprava terénu po odstránení pňových porastov na parcele č. 599/1
neuvedené - neuvedené
240.00 02.06.2015
02.06.2015
02.06.2015
DF2015/110 29261651 Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod
Hračky do Materskej školy pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
76.85 01.06.2015
04.06.2015
01.06.2015
DF2015/109 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 06/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
15.06.2015
01.06.2015
DF2015/108 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 06/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
15.06.2015
01.06.2015
DF2015/107 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 06/15 - Viacúčelová budova, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
15.06.2015
01.06.2015
DF2015/106 45495874 Alegon s.r.o., Vysoká 10, 811 06 Bratislava1
Maľovanie na tvár - Obecné hody 2015
neuvedené - neuvedené
19.02 26.05.2015
26.05.2015
26.05.2015
DF2015/105 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie prádla
neuvedené - neuvedené
14.00 25.05.2015
28.05.2015
25.05.2015
DF2015/104 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby - 05/2015
neuvedené - neuvedené
41.26 25.05.2015
03.06.2015
25.05.2015
DF2015/103 00000196 Ing. Viera Blažeková, Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
Vykonanie auditu účtovnej závierky, overenie súladu hospodárenia a súladu výročnej správy za rok 2014
neuvedené - neuvedené
500.00 21.05.2015
28.05.2015
21.05.2015
DF2015/102 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
WEB doména MŠ
neuvedené - neuvedené
60.00 21.05.2015
22.05.2015
21.05.2015
DF2015/101 36660914 SB WOOD, s.r.o., Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec
Hračky do Materskej školy pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
119.59 20.05.2015
27.05.2015
20.05.2015
DF2015/100 36848719 NOBA - SMOKER, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina
Transfer pre OFK
neuvedené - neuvedené
22.65 20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
DF2015/099 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za apríl 2015
neuvedené - neuvedené
790.64 18.05.2015
27.05.2015
18.05.2015
DF2015/098 17999391 Chladek Gustáv, Gaštanová 44, 010 01 Žilina
Dodávka informačnej vitríny, vr. montáže (4 ks)
neuvedené - neuvedené
720.00 18.05.2015
18.05.2015
18.05.2015
DF2015/097 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.47 14.05.2015
15.05.2015
14.05.2015
DF2015/096 00648957 Obec Bitarová, 010 04 Bitarová 94
Cestovné náklady - 26. Snem ZMOS
neuvedené - neuvedené
34.14 13.05.2015
22.05.2015
13.05.2015
DF2015/095 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Správa a prevádzka ISSF
neuvedené - neuvedené
14.00 13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015