Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2015/244 36795488 PYROSTOP Huliak s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
Bezpečnostné lepiace označenia
neuvedené - neuvedené
26.76 12.11.2015
24.11.2015
12.11.2015
DF2015/243 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
ESET SS 3 PC do 11/2016 update
neuvedené - neuvedené
137.55 12.11.2015
16.11.2015
12.11.2015
DF2015/242 46881361 HESPO PLUS s.r.o., Borova 3175/1, 010 07 Žilina
Vykonanie odbornej skúšky plynových spotrebičov a rozvodov v Materskej škole, Dome cirkevných obradov a vo viacúčelovej budove kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
490.00 10.11.2015
13.11.2015
10.11.2015
DF2015/241 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za spracovanie miezd - október 2015
neuvedené - neuvedené
8.00 10.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
DF2015/240 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie obrusov
neuvedené - neuvedené
9.00 06.11.2015
16.11.2015
06.11.2015
DF2015/239 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby MŠ - 10/15
neuvedené - neuvedené
20.58 06.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
DF2015/238 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 10/2015 - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 06.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
DF2015/237 42213061 TJ Družstevník Bitarová, Bitarová 10, 010 04 Žilina
Odmena za deleg. osôb
neuvedené - neuvedené
75.15 06.11.2015
10.11.2015
06.11.2015
DF2015/236 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 10/15 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
315.60 03.11.2015
13.11.2015
03.11.2015
DF2015/235 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/2015 - DCO
neuvedené - neuvedené
152.00 03.11.2015
13.11.2015
03.11.2015
DF2015/234 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
418.00 03.11.2015
13.11.2015
03.11.2015
DF2015/233 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
1185.00 03.11.2015
13.11.2015
03.11.2015
DF2015/232 36377147 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin
Oprava kosačky
neuvedené - neuvedené
260.45 02.11.2015
03.11.2015
02.11.2015
DF2015/231 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 11/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
16.11.2015
01.11.2015
DF2015/230 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 11/15 - Viacúčelová budova, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
16.11.2015
01.11.2015
DF2015/229 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 11/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
16.11.2015
01.11.2015
DF2015/228 00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v súlade s Autorským zákonom
neuvedené - neuvedené
20.40 30.10.2015
06.11.2015
30.10.2015
DF2015/227 46039180 Záhrady Pončák s.r.o., Ovčiarsko 185, 010 04 Žilina
Úprava výsadieb pred cintorínom a kostolom
neuvedené - neuvedené
334.80 28.10.2015
03.11.2015
28.10.2015
DF2015/226 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie od 20.10.2015 do 19.11.2015
neuvedené - neuvedené
40.96 26.10.2015
03.11.2015
26.10.2015
DF2015/225 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Pracovné zošity pre deti ŠKOLKAR (7 ks)
neuvedené - neuvedené
25.00 21.10.2015
03.11.2015
21.10.2015
DF2015/224 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
28.98 21.10.2015
21.10.2015
21.10.2015
DF2015/223 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za september 2015
neuvedené - neuvedené
609.51 16.10.2015
26.10.2015
16.10.2015
DF2015/222 47443316 Grantum s.r.o., Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina
Správa verejného obstarávania v mesiacoch júl, august, september 2015
neuvedené - neuvedené
180.00 14.10.2015
20.10.2015
14.10.2015
DF2015/221 37827596 JUDr. Stanislav Hlinka, advokát, Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica
Právne služby
neuvedené - neuvedené
36.00 12.10.2015
20.10.2015
12.10.2015
DF2015/220 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie obrusov
neuvedené - neuvedené
14.00 12.10.2015
19.10.2015
12.10.2015
DF2015/219 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 100 ks
neuvedené - neuvedené
341.09 12.10.2015
19.10.2015
12.10.2015
DF2015/218 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 09/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.58 12.10.2015
15.10.2015
12.10.2015
DF2015/217 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 09/2015 - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 12.10.2015
15.10.2015
12.10.2015
DF2015/216 46039180 Záhrady Pončák s.r.o., Ovčiarsko 185, 010 04 Žilina
Úprava výsadieb pred Obecným úradom a Materskou školou
neuvedené - neuvedené
200.00 12.10.2015
14.10.2015
12.10.2015
DF2015/215 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 10/2015 - DCO
neuvedené - neuvedené
92.00 05.10.2015
12.10.2015
05.10.2015
DF2015/214 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 10/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
253.00 05.10.2015
12.10.2015
05.10.2015
DF2015/213 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 10/2015 - Viacúčelová budova
neuvedené - neuvedené
717.00 05.10.2015
12.10.2015
05.10.2015
DF2015/212 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Údržba verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
224.99 05.10.2015
12.10.2015
05.10.2015
DF2015/211 42213061 TJ Družstevník Bitarová, Bitarová 10, 010 04 Žilina
Činnosť futbalového klubu za obdobie od 1.9.2015 do 30.9.2015
neuvedené - neuvedené
149.34 05.10.2015
26.10.2015
05.10.2015
DF2015/210 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za transfer hráča a za spracovanie miezd. Správa a prevádzka ISSF.
neuvedené - neuvedené
30.00 02.10.2015
08.10.2015
02.10.2015
DF2015/209 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS - 4. štvrťrok
neuvedené - neuvedené
140.00 02.10.2015
12.10.2015
02.10.2015
DF2015/208 47256281 News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Časopis Včielka od 11/2015 do 10/2016
neuvedené - neuvedené
11.00 02.10.2015
01.10.2015
02.10.2015
DF2015/207 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 09/15 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
397.20 01.10.2015
13.10.2015
01.10.2015
DF2015/206 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 10/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
15.10.2015
01.10.2015
DF2015/205 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 10/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
15.10.2015
01.10.2015
DF2015/204 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 10/15 - Viacúčelová budova, DCO, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
15.10.2015
01.10.2015
DF2015/203 33368210 Jozef Putyra, STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO, 013 23 Dlhé Pole
Revízie komínov a dymovodov vo všetkých objektoch - Viacúčelová budova, MŠ, Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
84.00 01.10.2015
12.10.2015
01.10.2015
DF2015/202 31348262 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Ekonomické minimum starostu
neuvedené - neuvedené
19.50 29.09.2015
05.10.2015
29.09.2015
DF2015/201 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2015 - 31.08.2015 - DCO
neuvedené - neuvedené
-215.02 29.09.2015
09.10.2015
29.09.2015
DF2015/200 14251035 Ing. Oliver Knapp IVA, Ovčiarsko 150, 010 04 Žilina
Čistiaci prípravok
neuvedené - neuvedené
10.00 29.09.2015
08.10.2015
29.09.2015
DF2015/199 31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť BAK
Plastové nádoby 120 l žlté - 10 ks
neuvedené - neuvedené
226.80 24.09.2015
30.09.2015
24.09.2015
DF2015/198 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie od 20.9.2015 do 19.10.2015
neuvedené - neuvedené
40.73 24.09.2015
30.09.2015
24.09.2015
DF2015/197 42213061 TJ Družstevník Bitarová, Bitarová 10, 010 04 Žilina
Činnosť futbalového klubu za obdobie od 1.8.2015 do 31.8.2015
neuvedené - neuvedené
131.01 21.09.2015
24.09.2015
21.09.2015
DF2015/196 10948007 Vladimír Reguly, IBIS SERVICE, Gaštanova 41, 010 07 Žilina
Chladiaca skriňa FKv 5440 LIEBHERR
neuvedené - neuvedené
865.26 18.09.2015
29.09.2015
18.09.2015
DF2015/195 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za august 2015
neuvedené - neuvedené
596.08 18.09.2015
24.09.2015
18.09.2015