Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
18/2014
24.11.2014
24.11.2014
divadelné predstavenie
Bábkové divadlo Žilina
36145211, Kuzmányho 6, 010 01 Žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
17/2014
22.10.2014
22.10.2014
práce na opravách komunikácie parc. č. 584/1
Pavol Hoferica zemné a demolačné práce
37095676, Ovčiarso 172
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
16/2014
28.08.2014
28.08.2014
tepovanie kobercov v Materskej škole dňa 28.08.2014
Eva Šugárová - EVITA
44339381, Turie 431, Žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
15/2014
06.08.2014
07.08.2014
vytýčenie pozemku na parc. č. 577/2 v k.ú Ovčiarsko
Geodetická kancelária Šalek Štefan & syn
45876479, A. Kmeťa 17, 010 01 žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obc
14/2014
04.08.2014
04.08.2014
vypracovanie žiadosti -poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014 pre projekt Viacúčelový objekt Obecného futbalového kulbu Ovčiarsko
ALLEA, n.o.
42168732, Komenského 1310/103
400.00
Darina Ninisová
starostka obce
12/2014
18.07.2014
21.07.2014
vypracovanie cenovej ponuky na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu
DGB consult, s.r.o.
634191, Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
240.00
Darina Ninisová
starostka obce
13/2014
18.07.2014
21.07.2014
vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy č. 16, Ovčiarsko"
Ing. Rastislav KYPUS
42064431, LÚKY 528/1, 013 14 Kamenná Poruba
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
11/2014
15.07.2014
16.07.2014
vyčistenie bezmenného potoka v k.ú. Ovčiarsko
Ladislav Fajbík
10881492, Považské Podhradie 123, 017 04 Považská Bystrica
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
10/2014
23.06.2014
24.06.2014
hydroizolačný materiál na strechu KD v Ovčiarsku
PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o.
31604102, Bytčická 89, 010 09 Žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
09/2014
06.05.2014
07.05.2014
zhotovenie oceľovej kovanej brány na miestny cintorín - veľká + malá brána + 1 dielec
Gustáv Chládek
17999939, Gaštanova 44, 010 07 žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
08/2014
05.05.2014
06.05.2014
tepelná izolácia COPERTHERM 60mm na strechu KD Ovčiarsko
PROMA-ENERGOSYSTEMY spol. s r.o.
31604102, Bytčická 89, 010 09 Žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
07/2014
24.04.2014
25.04.2014
objednávka - 3 fúry kameniva
Pavol Hoferica zemné a demolačné práce
37095676, 010 04 Ovčiarsko 172
300.00
Darina Ninisová
starostka obce
06/2014
14.04.2014
15.04.2014
tepovanie kobercov 14.04.2014
Eva Šugárová - EVITA
44339381, Turie 431, Žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
05/2014
07.04.2014
08.04.2014
vystúpenie na oslavu Dňa matiek dňa 10.05.2014
Martin Jakubec -MUZIC
40786374, P.O.Box 35, 830 03 Bratislava 33.
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
04/2014
01.04.2014
02.04.2014
pranie dresov OFK na mesiac apríl 2014
BYTTERM, a.s.
31584705, Saleziánska 4, 010 77 Žilina
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
03/2014
14.03.2014
17.03.2014
import z programu KEO do programu URBIS modul: Majetok
MADE spol. s r.o.
36041688, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
0.00
Darina Ninisová
starostka obce
01/2014
08.01.2014
09.01.2014
dodávka počítačovej zostavy:1. hardvér pre dátový server Urbis, 2. operačný systém, 3. MS Office 2013, ESET
BROS s.r.o.
36000477, 010 03 Žilina, Zádubnie, Udolná 169
850.00
Darina Ninisová
starostka obce