Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2014/314 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 - MŠ
neuvedené - neuvedené
194.01 31.12.2014
28.01.2015
31.12.2014
DF2014/313 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
9.00 31.12.2014
28.01.2015
31.12.2014
DF2014/312 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 - KD
neuvedené - neuvedené
-70.99 31.12.2014
28.01.2015
31.12.2014
DF2014/311 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 - VO
neuvedené - neuvedené
-89.99 31.12.2014
28.01.2015
31.12.2014
DF2014/310 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 - OFK
neuvedené - neuvedené
3.75 31.12.2014
28.01.2015
31.12.2014
DF2014/309 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 - Kostol
neuvedené - neuvedené
2.36 31.12.2014
28.01.2015
31.12.2014
DF2014/308 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 - VO
neuvedené - neuvedené
143.79 31.12.2014
18.02.2015
31.12.2014
DF2014/307 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.09.2014 - 31.12.2014 - KD
neuvedené - neuvedené
-395.47 31.12.2014
26.01.2015
31.12.2014
DF2014/306 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.09.2014 - 31.12.2014 - MŠ
neuvedené - neuvedené
-238.22 31.12.2014
26.01.2015
31.12.2014
DF2014/305 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.09.2014 - 31.12.2014 - Kostol
neuvedené - neuvedené
-77.35 31.12.2014
26.01.2015
31.12.2014
DF2014/304 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za december 2014
neuvedené - neuvedené
475.78 31.12.2014
23.01.2015
31.12.2014
DF2014/303 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.98 31.12.2014
16.01.2015
31.12.2014
DF2014/302 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
17.12 31.12.2014
16.01.2015
31.12.2014
DF2014/301 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 12/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
267.60 31.12.2014
09.01.2015
31.12.2014
DF2014/300 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.00 20.01.2014
15.12.2014
31.12.2014
DF2014/299 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/14 - VO
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
15.12.2014
31.12.2014
DF2014/298 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
15.12.2014
31.12.2014
DF2014/297 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatie - materiál (Nový rok 2015 a Stolnotenisový turnaj 2015)
neuvedené - neuvedené
69.88 29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
DF2014/296 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby - 12/14
neuvedené - neuvedené
40.48 29.12.2014
30.12.2014
29.12.2014
DF2014/295 36135691 Oblastný futbalový zväz Žilina, Pivovarská 1058, 010 01 Žilina
Vyúčtovanie nákladov na rozhodcov na jeseň 2014
neuvedené - neuvedené
-229.86 22.12.2014
27.01.2015
22.12.2014
DF2014/294 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Oprava verejného osvetlenia, vrátane vianočného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
161.62 22.12.2014
29.12.2014
22.12.2014
DF2014/293 47505371 Way-copy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 19.12.2014
29.12.2014
19.12.2014
DF2014/292 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky
neuvedené - neuvedené
136.44 19.12.2014
19.12.2014
19.12.2014
DF2014/291 36174319 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Hračky do Materskej školy pre škôlkarov
neuvedené - neuvedené
165.80 18.12.2014
19.12.2014
18.12.2014
DF2014/290 36145211 Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 010 01 Žilina
Divadelné predstavenie pri príležitosti Mikuláša
neuvedené - neuvedené
250.00 18.12.2014
19.12.2014
18.12.2014
DF2014/289 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné MŠ
neuvedené - neuvedené
36.14 18.12.2014
29.12.2014
18.12.2014
DF2014/288 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné OÚ
neuvedené - neuvedené
75.56 18.12.2014
29.12.2014
18.12.2014
DF2014/287 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
19.41 18.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
DF2014/286 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kancelársky a drogériový tovar
neuvedené - neuvedené
23.51 16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
DF2014/285 31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2014
neuvedené - neuvedené
39.96 16.12.2014
03.12.2014
16.12.2014
DF2014/284 43056083 Matej Hulala, Gaštanová 50/3089, 010 07 Žilina
Mikulášske balíčky
neuvedené - neuvedené
363.00 16.12.2014
22.12.2014
16.12.2014
DF2014/283 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za november 2014
neuvedené - neuvedené
746.80 16.12.2014
19.12.2014
16.12.2014
DF2014/282 44339381 Eva Šugárová - EVITA, Turie 431, 013 12 Žilina
Tepovanie kobercov
neuvedené - neuvedené
44.50 15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
DF2014/281 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.61 10.12.2014
15.12.2014
10.12.2014
DF2014/280 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 09.12.2014
15.12.2014
09.12.2014
DF2014/279 36436305 MUDr. Martin Tompoš, s.r.o., Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
Vypracovanie lekárskeho posudku
neuvedené - neuvedené
13.28 09.12.2014
29.12.2014
09.12.2014
DF2014/278 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za správu a prevádzku ISSF
neuvedené - neuvedené
4.00 09.12.2014
11.12.2014
09.12.2014
DF2014/277 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 11/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
298.80 08.12.2014
11.12.2014
08.12.2014
DF2014/276 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/14 - KD
neuvedené - neuvedené
738.00 04.12.2014
16.12.2014
04.12.2014
DF2014/275 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
313.00 04.12.2014
16.12.2014
04.12.2014
DF2014/274 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/14 - KOSTOL
neuvedené - neuvedené
111.00 04.12.2014
16.12.2014
04.12.2014
DF2014/273 35910739 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Vytyčovanie podzemného plynového potrubia
neuvedené - neuvedené
88.16 04.12.2014
09.12.2014
04.12.2014
DF2014/272 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 11/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
18.11.2014
30.11.2014
DF2014/271 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 11/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.00 20.01.2014
18.11.2014
30.11.2014
DF2014/270 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 11/14 - VO
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
18.11.2014
30.11.2014
DF2014/269 40064328 Žilinčár Jozef , Kotešová 334, 013 61 Kotešová
Strava k ukončeniu volebného obdobia dňa 21.11.2014
neuvedené - neuvedené
131.70 25.11.2014
03.12.2014
25.11.2014
DF2014/268 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vytyčovanie vodovodnej siete v Ovčiarsku
neuvedené - neuvedené
40.63 24.11.2014
05.12.2014
24.11.2014
DF2014/267 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
40.00 24.11.2014
03.12.2014
24.11.2014
DF2014/266 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
WEB doména obce do 11/2015
neuvedené - neuvedené
59.00 21.11.2014
26.11.2014
21.11.2014
DF2014/265 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Reprezentačné náklady - ukončenie volebného obdobia
neuvedené - neuvedené
59.60 20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
« späť 1 2 3 4 6 7 ďalej »