Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2014/016 31938434 Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Odborno-konzultačný seminár
neuvedené - neuvedené
17.00 10.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
DF2014/015 44565241 INGSTAV, s.r.o., Republiky 34, 010 01 Žilina
Dodávka prípravných a projektových prác k realizácii stavby: "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko" - 9. splátka
01/020/2013 - neuvedené
324.00 09.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
DF2014/014 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci na rok 2014, WEB technický servis web-stránky za rok 2014
neuvedené - neuvedené
186.00 09.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
DF2014/013 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2014-31.01.2014 - MŠ
neuvedené - neuvedené
544.00 09.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/012 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2014-31.01.2014 - DCO
neuvedené - neuvedené
206.00 09.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2014-31.01.2014 - KD
neuvedené - neuvedené
1504.00 09.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/010 03618474 Región Beskydy, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Úhrada členského príspevku za rok 2014
neuvedené - neuvedené
50.00 09.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/009 40437493 Ervín Schmieger, Bitarová 15, 010 04 Bitarová
zimná údržba - december 2013
neuvedené - neuvedené
250.00 09.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/008 00106429 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu MŠ - od 01.07.2013-31.12.2013
1173 - neuvedené
17.75 09.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/007 00106429 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - december 2013
1776 - neuvedené
621.16 09.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/006 31777465 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Faktúra za služby pevnej siete - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 09.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
DF2014/005 00648965 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Faktúra za služby pevnej siete - OcÚ
neuvedené - neuvedené
21.24 09.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
DF2014/004 40064328 Žilinčár Jozef , Kotešová 334, 013 61 Kotešová
Občerstvenie zo dňa 31.12.2013
neuvedené - neuvedené
135.92 09.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
DF2014/003 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (01.01.2014-31.03.2014)
neuvedené - neuvedené
140.00 03.01.2014
13.01.2014
13.01.2014
DF2014/002 00584614 Združenie miest a obcí Slovenska
Členské na rok 2014
neuvedené - neuvedené
98.61 01.01.2014
-
20.01.2014
2013000029 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.poplatok za obec za január 2013
neuvedené - neuvedené
32.17 07.02.2013
12.02.2013
12.02.2014
2013000021 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.popl. za l.2013
neuvedené - neuvedené
22.10 11.02.2013
13.02.2013
13.02.2014
2013000020 46472550 Ľubomír Kobela, Bolešov 270
zimná údržba komunikácií v obci Ovčiarsko od 08.12.2012 do 29.01.2013
neuvedené - neuvedené
1218.00 05.02.2013
12.02.2013
12.02.2014
182/2014 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 07/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
-
15.07.2014
« späť 1 3 4 5 6 7 ďalej »