Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2014/066 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
32.51 07.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
DF2014/065 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky
neuvedené - neuvedené
682.18 07.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
DF2014/064 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 02/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
256.80 05.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
DF2014/063 46309187 Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 04.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
DF2014/062 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/14
neuvedené - neuvedené
497.00 04.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
DF2014/061 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/14
neuvedené - neuvedené
188.00 04.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
DF2014/060 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/14
neuvedené - neuvedené
1375.00 04.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
DF2014/059 31425836 SIMS, a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca
Projekt Obec 2014
neuvedené - neuvedené
79.20 03.03.2014
28.02.2014
28.02.2014
DF2014/058 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Prevod údajov
neuvedené - neuvedené
150.00 26.02.2014
07.03.2014
07.03.2014
DF2014/057 31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin
Školenie - Poznámky, Záverečný účet
neuvedené - neuvedené
17.00 24.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
DF2014/056 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Separovaný zber - 01/14
neuvedené - neuvedené
65.71 24.02.2014
25.02.2014
25.02.2014
DF2014/055 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
40.00 24.02.2014
06.03.2014
06.03.2014
DF2014/054 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - 01/14
neuvedené - neuvedené
620.57 17.02.2014
25.02.2014
25.02.2014
DF2014/053 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 02/14
neuvedené - neuvedené
4.00 14.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
DF2014/052 44672616 K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., Hlavná 360, 014 01Bytča
Kamenivo
neuvedené - neuvedené
66.00 14.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
DF2014/051 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 02/14
neuvedené - neuvedené
376.00 14.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
DF2014/050 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 02/14
neuvedené - neuvedené
19.00 14.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
DF2014/049 14251035 Ing. Oliver Knapp IVA, Ovčiarsko 150, 010 04 Žilina
Čistiace prostriedky
neuvedené - neuvedené
32.00 07.02.2014
14.02.2014
14.02.2014
DF2014/048 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 07.02.2014
14.02.2014
14.02.2014
DF2014/047 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
20.98 07.02.2014
14.02.2014
14.02.2014
DF2014/046 45366594 R.M.Agency, s.r.o., Horný val 23, 010 01 Žilina
Informačná brožúra
neuvedené - neuvedené
48.00 06.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
DF2014/045 36402516 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina
Elektroinštalačný materiál - zasadačka KD
neuvedené - neuvedené
213.89 06.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
DF2014/044 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 01/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
332.40 05.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
DF2014/043 44565241 INGSTAV Žilina s.r.o., Republiky 34, 010 01 Žilina
10. splátka projektových prác k viacúčelovej budove OFK Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
324.00 04.02.2014
07.02.2014
07.02.2014
DF2014/042 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/14
neuvedené - neuvedené
527.00 04.02.2014
14.02.2014
14.02.2014
DF2014/041 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/14
neuvedené - neuvedené
199.00 04.02.2014
14.02.2014
14.02.2014
DF2014/040 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/14
neuvedené - neuvedené
1458.00 04.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
DF2014/039 30469554 Ján Baďura, Ovčiarsko 78, 010 04 Žilina
I. etapa zateplenia strešného plášťa na KD v Ovčiarsku
neuvedené - neuvedené
2442.00 04.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
DF2014/038 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Školenie k informačnému systému URBIS
neuvedené - neuvedené
37.02 31.01.2014
11.02.2014
11.02.2014
DF2014/037 36402516 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina
Elektroinštalačný materiál - zasadačka KD
neuvedené - neuvedené
110.81 31.01.2014
04.02.2014
04.02.2014
DF2014/036 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Školenie k informačnému systému URBIS
neuvedené - neuvedené
36.00 24.01.2014
04.02.2014
04.02.2014
DF2014/035 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
40.00 24.01.2014
04.02.2014
24.01.2014
DF2014/034 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Separovaný zber - december 2013
3437 - neuvedené
97.75 23.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
DF2014/033 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Stravné poukážky - 47 ks
049900144 - neuvedené
146.08 22.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
DF2014/032 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Údržba VO
neuvedené - neuvedené
74.02 22.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
DF2014/031 44462832 Marek Adamčík - AKM, Ovčiarsko 74, 010 04 Žilina
Oprava zasadačky KD - materiál
neuvedené - neuvedené
492.50 21.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/030 04446832 Marek Adamčík - AKM, Ovčiarsko 74, 010 04 Žilina
Oprava zasadačky KD
neuvedené - neuvedené
150.00 21.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/029 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
Tovar+ITS+PN
neuvedené - neuvedené
69.46 20.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
DF2014/028 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny - MŠ
72236112 - neuvedené
589.27 20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/027 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny - DCO
72236041 - neuvedené
273.35 20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/026 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny - bunky TJ
72236061 - neuvedené
292.78 20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/025 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny - VO
72236121 - neuvedené
2297.54 20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/024 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny - viacúčelová budova
72236131 - neuvedené
1215.36 20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/023 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny - kaplnka
72236141 - neuvedené
235.30 20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/022 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny KN 621/1 - VO
73373121 - neuvedené
16.20 20.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/021 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
PC zostava, práca, záložný zdroj
neuvedené - neuvedené
931.00 17.01.2014
21.01.2014
21.01.2014
DF2014/020 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2014 k poistnej zmluve č. 9421050066
9421050066 - neuvedené
159.79 16.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
DF2014/019 36402516 KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina
Rekonštrukcia elektroinštalácie v zasadačke KD Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
100.75 16.01.2014
20.01.2014
20.01.2014
DF2014/018 31611851 HG Trade Slovakia, s.r.o., Rosinská 15A, 010 08 Žilina
Materiál na rekonštrukciu zasadačky v KD Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
315.47 15.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
DF2014/017 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Režijné náklady za november 2013 za prípravu stravy v čase od 01.12.2013 - 20.12.2013
neuvedené - neuvedené
266.40 15.01.2014
20.01.2014
20.01.2014