Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2014/115 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.80 09.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
DF2014/114 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 09.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
DF2014/113 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 04/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
303.60 09.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
DF2014/112 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - 04/14
neuvedené - neuvedené
624.02 09.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
DF2014/111 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Reprezentačné náklady
neuvedené - neuvedené
36.67 07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
DF2014/110 44926804 Aladino Toys s.r.o., Súkennícka 1, 934 05 Levice
Hračky pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
37.76 06.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
DF2014/109 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/14
neuvedené - neuvedené
288.00 06.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
DF2014/108 37095676 Pavol Hoferica, 010 04 Ovčiarsko 172
Dodávka kameniva
neuvedené - neuvedené
396.00 05.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
DF2014/107 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/14
neuvedené - neuvedené
40.00 05.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
DF2014/106 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/14
neuvedené - neuvedené
104.00 05.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
DF2014/105 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 04/14
neuvedené - neuvedené
19.00 18.01.2014
14.05.2014
14.05.2014
DF2014/104 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 04/14
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
14.05.2014
14.05.2014
DF2014/103 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 04/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
14.05.2014
14.05.2014
DF2014/102 36407020 Maro s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Zástavka rohová a striedacia tabuľa pre OFK
neuvedené - neuvedené
62.00 25.04.2014
22.05.2014
22.05.2014
DF2014/101 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
41.08 24.04.2014
06.05.2014
06.05.2014
DF2014/100 46309187 Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
25.99 25.04.2014
06.05.2014
06.05.2014
DF2014/1 31938434 Združenie obcí regionálneho vzdelávacieho centra Martin
Platobný výmer členského poplatku
neuvedené - neuvedené
105.25 01.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
DF2014/099 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráčov
neuvedené - neuvedené
8.42 24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
DF2014/098 46995412 ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o., Pri Celulózke 1584/42, 010 01Žilina
Štulpne pre futbalistov
neuvedené - neuvedené
105.00 22.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
DF2014/097 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Separovaný zber - 03/14
neuvedené - neuvedené
133.07 22.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
DF2014/096 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 15.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
DF2014/095 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Demontáž podružného vodomeru
neuvedené - neuvedené
11.02 14.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
DF2014/094 46309187 Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
39.18 10.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
DF2014/093 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
32.62 09.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
DF2014/092 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráčov
neuvedené - neuvedené
8.42 08.04.2014
08.04.2014
08.04.2014
DF2014/091 36373303 HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Inštalácia pripojenia internetu na obecnom futbalovom ihrisku
neuvedené - neuvedené
70.00 08.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
DF2014/090 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráčov/transfer hráčov
neuvedené - neuvedené
27.00 08.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
DF2014/089 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - 03/14
neuvedené - neuvedené
619.28 07.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
DF2014/088 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Reprezentačné náklady
neuvedené - neuvedené
10.65 04.04.2014
04.04.2014
04.04.2014
DF2014/087 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráčov
neuvedené - neuvedené
28.42 03.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
DF2014/086 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 03/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
360.00 03.04.2014
08.04.2014
08.04.2014
DF2014/085 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/14
neuvedené - neuvedené
272.00 03.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
DF2014/084 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/14
neuvedené - neuvedené
103.00 03.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
DF2014/083 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/14
neuvedené - neuvedené
753.00 03.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
DF2014/082 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS - 2. štvrťrok
neuvedené - neuvedené
140.00 02.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
DF2014/081 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 03/14
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
17.03.2014
17.03.2014
DF2014/080 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 03/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
17.03.2014
17.03.2014
DF2014/079 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 03/14
neuvedené - neuvedené
19.00 18.01.2014
17.03.2014
17.03.2014
DF2014/078 17310598 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Autorské práva umelcov
neuvedené - neuvedené
33.50 25.03.2014
05.04.2014
05.04.2014
DF2014/077 45498229 Andrea Sedliaková, Gaštanová 3077/19, 010 07 Žilina
Služby v programe URBIS
neuvedené - neuvedené
65.25 25.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
DF2014/076 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
40.00 24.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
DF2014/075 00584614 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
Zasadnutie 25. snemu ZMOS
neuvedené - neuvedené
100.00 24.03.2014
24.03.2014
24.03.2014
DF2014/074 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Separovaný zber - 02/14
neuvedené - neuvedené
97.43 19.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
DF2014/073 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Prevod údajov
neuvedené - neuvedené
50.00 19.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
DF2014/072 31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Školenie pre hlavných kontrolórov
neuvedené - neuvedené
173.00 14.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
DF2014/071 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - 02/14
neuvedené - neuvedené
612.56 14.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
DF2014/070 00321796 Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Úhrada nákladov za prenesený výkon štátnej správy
neuvedené - neuvedené
1135.46 10.02.2014
20.03.2014
20.03.2014
DF2014/069 40437493 Ervín Schmieger, 010 04 Bitarová 15
Zimná údržba ciest za 02/14
neuvedené - neuvedené
90.00 10.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
DF2014/068 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IT služby
neuvedené - neuvedené
44.00 10.03.2014
13.03.2014
13.03.2014
DF2014/067 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 10.03.2014
12.03.2014
12.03.2014