Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2014/165 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS - 3. štvrťrok
neuvedené - neuvedené
140.00 04.07.2014
14.07.2014
04.07.2014
DF2014/164 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie prádla
neuvedené - neuvedené
44.00 04.07.2014
14.07.2014
04.07.2014
DF2014/163 36414930 MIKOMIX, spol. s r.o., Družínská 897, 013 22 Rosina
Strava - reprezentačné
neuvedené - neuvedené
100.00 04.07.2014
10.07.2014
04.07.2014
DF2014/162 00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v súlade s Autorským zákonom
neuvedené - neuvedené
36.00 01.07.2014
-
01.07.2014
DF2014/161 00626031 Slovenská agentúra život. prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Poplatok za študijnú cestu po vybraných obciach
neuvedené - neuvedené
15.00 01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
DF2014/160 31331131 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Kancelársky materiál MŠ
neuvedené - neuvedené
12.20 30.06.2014
24.06.2014
30.06.2014
DF2014/159 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 06/14
neuvedené - neuvedené
19.00 18.01.2014
16.06.2014
30.06.2014
DF2014/158 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 06/14
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
16.06.2014
30.06.2014
DF2014/157 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 06/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
16.06.2014
30.06.2014
DF2014/156 31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
Odborno-konzultačný seminár
neuvedené - neuvedené
17.00 30.06.2014
13.01.2014
30.06.2014
DF2014/155 35974133 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Záhradný stan
neuvedené - neuvedené
454.00 25.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
DF2014/154 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
40.48 24.06.2014
04.07.2014
04.07.2014
DF2014/153 31604102 PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
Materiál - strecha KD
neuvedené - neuvedené
702.73 24.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
DF2014/152 46266275 J profi B s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Materiál na Obecné hody 2014
neuvedené - neuvedené
162.08 24.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
DF2014/151 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Všeobecný materiál pre MŠ
neuvedené - neuvedené
65.96 24.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
DF2014/150 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Reprezentačné náklady
neuvedené - neuvedené
28.58 24.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
DF2014/149 46266275 J profi B s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
18.62 23.06.2014
23.06.2014
23.06.2014
DF2014/148 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráčov
neuvedené - neuvedené
13.42 20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
DF2014/147 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné MŠ
neuvedené - neuvedené
50.38 19.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
DF2014/146 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné OÚ
neuvedené - neuvedené
101.84 19.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
DF2014/145 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Separovaný zber - 05/14
neuvedené - neuvedené
112.54 16.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
DF2014/144 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz VKK
neuvedené - neuvedené
354.30 16.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
DF2014/143 46309187 Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner pre MŠ
neuvedené - neuvedené
50.00 13.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
DF2014/142 00000196 Ing. Blažeková Viera, Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
Audit účtovnej závierky za rok 2013
neuvedené - neuvedené
550.00 13.06.2014
23.06.2014
23.06.2014
DF2014/141 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za trest hráča/klubu
neuvedené - neuvedené
90.00 11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
DF2014/140 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.62 09.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
DF2014/139 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 09.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
DF2014/138 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie dresov
neuvedené - neuvedené
90.00 06.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
DF2014/137 30469554 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - 05/14
neuvedené - neuvedené
929.63 06.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
DF2014/136 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 05/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
380.40 06.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
DF2014/135 46039180 Záhrady Pončák s.r.o., Ovčiarsko 185, 010 04 Žilina
Údržba zelene v obci
neuvedené - neuvedené
182.10 06.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
DF2014/134 31570666 REPLAST spol. s. r.o., Uholná č. 4, 010 01 Žilina
Vápenný hydrát pre OFK
neuvedené - neuvedené
3.72 06.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
DF2014/133 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IT služby a web doména MŠ Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
88.40 05.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
DF2014/132 46309187 Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 04.06.2014
16.06.2014
16.06.2014
DF2014/131 01799939 CHLADEK Gustav, Gaštanová 44, 010 01 Žilina
Brána na miestny cintorín
neuvedené - neuvedené
980.00 04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
DF2014/130 35974133 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Záhradný stan
neuvedené - neuvedené
370.00 02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
DF2014/129 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/14
neuvedené - neuvedené
121.00 02.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
DF2014/128 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/14
neuvedené - neuvedené
17.00 02.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
DF2014/127 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/14
neuvedené - neuvedené
44.00 02.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
DF2014/126 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 05/14
neuvedené - neuvedené
19.00 18.01.2014
14.05.2014
14.05.2014
DF2014/125 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 05/14
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
14.05.2014
14.05.2014
DF2014/124 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 05/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
14.05.2014
14.05.2014
DF2014/123 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky
neuvedené - neuvedené
682.18 27.05.2014
06.06.2014
06.06.2014
DF2014/122 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
43.03 26.05.2014
30.05.2014
30.05.2014
DF2014/121 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IT služby
neuvedené - neuvedené
100.00 21.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
DF2014/120 36000477 BROS, s.r.o., Zádubnie-Údolna 169, 010 03 Žilina
LAN prepínač k počítaču
neuvedené - neuvedené
45.46 21.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
DF2014/119 36373303 HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Inštalácia pripojenia k internetu v MŠ Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
99.00 20.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
DF2014/118 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie dresov
neuvedené - neuvedené
92.00 09.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
DF2014/117 36371271 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Balíček pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
18.48 09.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
DF2014/116 31604102 PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
Coportherm PUR - strecha KD
neuvedené - neuvedené
1275.53 09.05.2014
16.05.2014
16.05.2014