Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2014/214 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 19.10.2013 - 31.08.2014 - MŠ
neuvedené - neuvedené
-778.35 11.09.2014
22.09.2014
11.09.2014
DF2014/213 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 19.10.2013 - 31.08.2014 - DCO
neuvedené - neuvedené
-350.57 11.09.2014
22.09.2014
11.09.2014
DF2014/212 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 19.10.2013 - 31.08.2014 - KD
neuvedené - neuvedené
-1543.93 11.09.2014
22.09.2014
11.09.2014
DF2014/211 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 09.09.2014
12.09.2014
09.09.2014
DF2014/210 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
18.30 09.09.2014
12.09.2014
09.09.2014
DF2014/209 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 09/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
360.00 08.09.2014
10.09.2014
08.09.2014
DF2014/208 36135691 Oblastný futbalový zväz Žilina, Pivovarská 1058, 010 01 Žilina
Vyúčtovanie nákladov na rozhodcov na jar 2014
neuvedené - neuvedené
-67.38 05.09.2014
19.09.2014
05.09.2014
DF2014/207 37097199 Mgr. Karol Čavojský PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina
Revízia a servis plynového kotla
neuvedené - neuvedené
240.00 05.09.2014
22.09.2014
05.09.2014
DF2014/206 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 09/14 - DCO
neuvedené - neuvedené
101.00 03.09.2014
12.09.2014
03.09.2014
DF2014/205 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 09/14 - KD
neuvedené - neuvedené
786.00 03.09.2014
12.09.2014
03.09.2014
DF2014/204 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
19.09 03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
DF2014/203 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 09/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
278.00 02.09.2014
12.09.2014
02.09.2014
DF2014/202 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IT služby
neuvedené - neuvedené
55.00 02.09.2014
05.09.2014
02.09.2014
DF2014/201 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 08/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
15.08.2014
31.08.2014
DF2014/200 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 08/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.00 20.01.2014
15.08.2014
31.08.2014
DF2014/2 00584614 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
Platobný výmer na úhradu členského za rok 2014
neuvedené - neuvedené
98.61 01.01.2014
03.01.2014
03.01.2014
DF2014/199 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 08/14
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
15.08.2014
31.08.2014
DF2014/198 44339381 Eva Šugárová - EVITA, Turie 431, 013 12 Žilina
Tepovanie kobercov MŠ
neuvedené - neuvedené
39.40 28.08.2014
28.08.2014
28.08.2014
DF2014/197 47505371 Way-copy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 27.08.2014
04.09.2014
27.08.2014
DF2014/196 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
40.48 25.08.2014
02.09.2014
25.08.2014
DF2014/195 00634191 DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu
neuvedené - neuvedené
240.00 25.08.2014
26.08.2014
25.08.2014
DF2014/194 00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v súlade s Autorským zákonom
neuvedené - neuvedené
20.40 18.08.2014
26.08.2014
18.08.2014
DF2014/193 45876479 Ing. Michal Šálek, Osloboditeľov 129, 013 13 Rajecké Teplice
Vyhotovenie vytyčovacieho nákresu p.č. 577/2 v k.ú. Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
290.00 15.08.2014
22.08.2014
15.08.2014
DF2014/192 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie prádla
neuvedené - neuvedené
54.00 13.08.2014
21.08.2014
13.08.2014
DF2014/191 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za júl 2014
neuvedené - neuvedené
565.73 11.08.2014
26.08.2014
11.08.2014
DF2014/190 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za transfer hráča
neuvedené - neuvedené
10.00 11.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
DF2014/189 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 11.08.2014
21.08.2014
11.08.2014
DF2014/188 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 08.08.2014
21.08.2014
08.08.2014
DF2014/187 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 08/14 - KD
neuvedené - neuvedené
112.00 05.08.2014
15.08.2014
05.08.2014
DF2014/186 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 08/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
41.00 05.08.2014
15.08.2014
05.08.2014
DF2014/185 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 08/14 - DCO
neuvedené - neuvedené
16.00 05.08.2014
15.08.2014
05.08.2014
DF2014/184 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 07/14
neuvedené - neuvedené
19.00 20.01.2014
15.07.2014
31.07.2014
DF2014/183 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 07/14
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
15.07.2014
31.07.2014
DF2014/182 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 07/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
15.07.2014
31.07.2014
DF2014/181 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráčov
neuvedené - neuvedené
8.42 25.07.2014
28.07.2014
25.07.2014
DF2014/180 42064431 Ing. Rastislav Kypus, Lúky 528/1, 013 14 Kamenná Poruba
Vyhotovenie projektovej dokumentácie a teplo-technické posúdenie
neuvedené - neuvedené
940.00 25.07.2014
04.08.2014
25.07.2014
DF2014/179 10881492 Ladislav Fajbík, Považské Podhradie 123, 017 04 Považská Bystrica
Vyčistenie odpadovej kanalizácie - III. stupeň povodňovej aktivity
neuvedené - neuvedené
222.80 23.07.2014
29.07.2014
23.07.2014
DF2014/178 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
48.50 23.07.2014
04.08.2014
23.07.2014
DF2014/177 44184182 Radoslav Drdák, Bitarová 171, 010 04 Žilina
Zemné práce
neuvedené - neuvedené
132.00 23.07.2014
29.07.2014
23.07.2014
DF2014/176 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za jún 2014
neuvedené - neuvedené
558.08 16.07.2014
11.08.2014
16.07.2014
DF2014/175 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
43.20 16.07.2014
23.07.2014
16.07.2014
DF2014/174 47246863 STEHURA & partners, s.r.o., Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
Právne služby
neuvedené - neuvedené
166.68 15.07.2014
04.08.2014
15.07.2014
DF2014/173 36376353 AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ, 010 04 Žilina
Kosenie tráv
neuvedené - neuvedené
50.94 11.07.2014
17.07.2014
11.07.2014
DF2014/172 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.57 09.07.2014
14.07.2014
09.07.2014
DF2014/171 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.64 09.07.2014
14.07.2014
09.07.2014
DF2014/170 30469554 Ján Baďura, Ovčiarsko 78, 010 04 Žilina
II. etapa zateplenia strešného plášťa na KD v Ovčiarsku
neuvedené - neuvedené
814.00 09.07.2014
14.07.2014
09.07.2014
DF2014/169 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 06/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
46.20 07.07.2014
10.07.2014
07.07.2014
DF2014/168 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/14 - DCO
neuvedené - neuvedené
16.00 04.07.2014
16.07.2014
04.07.2014
DF2014/167 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/14 - KD
neuvedené - neuvedené
112.00 04.07.2014
16.07.2014
04.07.2014
DF2014/166 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
41.00 04.07.2014
16.07.2014
04.07.2014