Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2014/264 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za október 2014
neuvedené - neuvedené
891.18 19.11.2014
26.11.2014
19.11.2014
DF2014/263 47246863 STEHURA & partners, s.r.o., Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
Právne služby
neuvedené - neuvedené
167.78 12.11.2014
19.11.2014
12.11.2014
DF2014/262 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.73 12.11.2014
14.11.2014
12.11.2014
DF2014/261 34757716 Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
Realizácia projektu "Záhradná studňa, zdroj zdravia, vody a poznania" - MŠ
neuvedené - neuvedené
0.44 11.11.2014
11.11.2014
11.11.2014
DF2014/260 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie dresov
neuvedené - neuvedené
23.00 11.11.2014
19.11.2014
11.11.2014
DF2014/259 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.01 10.11.2014
14.11.2014
10.11.2014
DF2014/258 36000477 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
PC zostava, softvér, práca
neuvedené - neuvedené
791.86 06.11.2014
11.11.2014
06.11.2014
DF2014/257 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
ESET update
neuvedené - neuvedené
108.00 06.11.2014
12.11.2014
06.11.2014
DF2014/256 45366594 R.M.Agency, s.r.o., Horný val 23, 010 01 Žilina
Informačná brožúra
neuvedené - neuvedené
336.00 06.11.2014
18.11.2014
06.11.2014
DF2014/255 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 10/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
429.60 05.11.2014
11.11.2014
05.11.2014
DF2014/254 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/14
neuvedené - neuvedené
83.00 04.11.2014
14.11.2014
04.11.2014
DF2014/253 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/14
neuvedené - neuvedené
231.00 04.11.2014
14.11.2014
04.11.2014
DF2014/252 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/14
neuvedené - neuvedené
540.00 04.11.2014
14.11.2014
04.11.2014
DF2014/251 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 10/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
15.10.2014
31.10.2014
DF2014/250 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 10/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.00 20.01.2014
15.10.2014
31.10.2014
DF2014/249 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 10/14 - VO
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
15.10.2014
31.10.2014
DF2014/248 37097199 Pavol Hoferica, zemné a demolačné práce, Ovčiarsko 172, 010 04 Ovčiarsko
Oprava komunikácie parc. č. 584/1
neuvedené - neuvedené
504.00 31.10.2014
04.11.2014
31.10.2014
DF2014/247 47505371 Way-copy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 31.10.2014
11.11.2014
31.10.2014
DF2014/246 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
15.06 30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
DF2014/245 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
47.83 24.10.2014
04.11.2014
24.10.2014
DF2014/244 18003338 Peter Zelník, Zváračské a vodoinštalatérske práce, Ovčiarsko 42, 010 04 Žilina
Inštalatérske práce
neuvedené - neuvedené
70.00 22.10.2014
28.10.2014
22.10.2014
DF2014/243 46039180 Záhrady Pončák s.r.o., Ovčiarsko 185, 010 04 Žilina
Údržba zelene v obci
neuvedené - neuvedené
69.00 22.10.2014
04.11.2014
22.10.2014
DF2014/242 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatie - Deň úcty k starším
neuvedené - neuvedené
70.49 17.10.2014
17.10.2014
17.10.2014
DF2014/241 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servisné práce na zariadení - elektroinštalácie, kúrenie
neuvedené - neuvedené
95.96 16.10.2014
27.10.2014
16.10.2014
DF2014/240 00584614 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
Účasť na seminári "Elektronický kontraktačný systém, Elektronické trhovisko"
neuvedené - neuvedené
12.00 16.10.2014
08.10.2014
16.10.2014
DF2014/239 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 09/14 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
464.40 13.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
DF2014/238 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za september 2014
neuvedené - neuvedené
584.02 13.10.2014
22.10.2014
13.10.2014
DF2014/237 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za správu a prevádzku ISSF
neuvedené - neuvedené
2.00 10.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
DF2014/236 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky
neuvedené - neuvedené
409.31 10.10.2014
22.10.2014
10.10.2014
DF2014/235 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
22.44 09.10.2014
15.10.2014
09.10.2014
DF2014/234 34757716 Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
Realizácia projektu "Záhradná studňa, zdroj zdravia, vody a poznania" - MŠ
neuvedené - neuvedené
386.00 08.10.2014
09.10.2014
08.10.2014
DF2014/233 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - OÚ
neuvedené - neuvedené
17.81 08.10.2014
15.10.2014
08.10.2014
DF2014/232 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie prádla
neuvedené - neuvedené
56.00 07.10.2014
14.10.2014
07.10.2014
DF2014/231 34757716 Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
Realizácia projektu "Záhradná studňa, zdroj zdravia, vody a poznania" - MŠ
neuvedené - neuvedené
4613.56 06.10.2014
07.10.2014
06.10.2014
DF2014/230 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Reprezentačné náklady
neuvedené - neuvedené
37.32 06.10.2014
06.10.2014
06.10.2014
DF2014/229 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 10/14 - KD
neuvedené - neuvedené
279.00 03.10.2014
16.10.2014
03.10.2014
DF2014/228 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 10/14 - DCO
neuvedené - neuvedené
46.00 03.10.2014
16.10.2014
03.10.2014
DF2014/227 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 10/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
122.00 03.10.2014
16.10.2014
03.10.2014
DF2014/226 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Rekonštrukcia podlahy kaplnky, elektroinštalácia
neuvedené - neuvedené
326.35 01.10.2014
04.11.2014
01.10.2014
DF2014/225 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS - 4. štvrťrok
neuvedené - neuvedené
140.00 01.10.2014
13.10.2014
01.10.2014
DF2014/224 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 09/14
neuvedené - neuvedené
4.00 31.01.2014
16.09.2014
30.09.2014
DF2014/223 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 09/14
neuvedené - neuvedené
376.00 31.01.2014
16.09.2014
30.09.2014
DF2014/222 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 09/14 - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.00 20.01.2014
16.09.2014
30.09.2014
DF2014/221 31363822 ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava
Detské časopisy na školský rok 2014/2015
neuvedené - neuvedené
14.00 30.09.2014
01.10.2014
30.09.2014
DF2014/220 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia a elektroinštalácia v MŠ
neuvedené - neuvedené
152.64 25.09.2014
02.10.2014
25.09.2014
DF2014/219 42168732 ALLEA, n.o., Komenského 1310/103, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v Programe rozvoja športu na 2014
neuvedené - neuvedené
400.00 25.09.2014
02.10.2014
25.09.2014
DF2014/218 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby
neuvedené - neuvedené
42.31 24.09.2014
03.10.2014
24.09.2014
DF2014/217 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráča
neuvedené - neuvedené
8.42 23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
DF2014/216 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za august 2014
neuvedené - neuvedené
600.94 17.09.2014
23.09.2014
17.09.2014
DF2014/215 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Spotrebný materiál
neuvedené - neuvedené
5.74 14.09.2014
14.09.2014
14.09.2014