Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
02/2014
23.01.2014
24.12.2013
import z programu KEO do programuURBIS moduly. Obyvatelia, Dane
MADE spol. s r.o.
36041688, Lazovná 69, 974 01 Banksá Bystrica
0.00
Darina Ninisová
starostka obce