Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
7745973615 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.poplatok za obec za 12
neuvedené - neuvedené
27.92 09.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
7416729416 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
vyčtovanie plynu za kostol za obdobie 19.10.2012-31.12.2012
neuvedené - neuvedené
56.00 21.01.2013
21.01.2013
21.01.2013
7416729415 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
vyčt.plynu za MŠ od 19.10.2012-31.12.2012
neuvedené - neuvedené
187.80 21.01.2013
21.01.2013
21.01.2013
7415729261 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
vyčt.plyn v KD zta obdobie19.10.2012-31.12.2012
neuvedené - neuvedené
280.17 21.01.2013
21.01.2013
21.01.2013
7223614029 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
vyčt.el.energie od 19.11.2012-31.12.2012
neuvedené - neuvedené
183.83 09.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
7223611036 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
vyčt.el.energie za MŠ do 19.11.2012-31.12.2012
neuvedené - neuvedené
24.59 09.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
52013 31938434 Združenie obcí RVC Martin
členský príspevo na rok 2013
neuvedené - neuvedené
105.25 09.11.2012
18.01.2013
18.01.2013
4012011726 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz triedeného odpadu za 12
3437 - neuvedené
84.60 17.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
4012011659 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO v MŠ za II.polrok 2012
1173 - neuvedené
17.75 09.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
4012011591 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO za 12-2012
neuvedené - neuvedené
610.15 09.01.2012
18.01.2013
18.01.2013
2013000263 44565241 INGSTAV Žilina, s.r.o., Republiky 34, 010 01 Žilina
Dodávka prípravných a projektových prác k realizácii stavby "Viacúčelový objekt OFK Ovčiarsko" - 8. splátka
neuvedené - neuvedené
324.00 02.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
2013000262 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Platba za odobratú energiu - MŠ
7223611 2 - neuvedené
60.00 09.01.2013
16.12.2013
16.12.2013
2013000261 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Platba za odobratú energiu - KN621/1 VO
7337312 1 - neuvedené
40.00 01.10.2013
16.12.2013
16.12.2013
2013000260 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Platba za odobratú energiu
neuvedené - neuvedené
394.00 14.10.2013
12.12.2013
12.12.2013
2013000259 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mesačný poplatok - paušál - 20.12.2013 - 19.01.2013
neuvedené - neuvedené
41.20 27.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
2013000258 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz separovaného zberu - november 2013
3437 - neuvedené
82.64 20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000257 00164836 Hudobné centrum, Michalská ul. č. 10, 815 36 Bratislava
Výchovný koncert Vianoce dňa 10.12.2013 - MŠ
neuvedené - neuvedené
60.00 20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000256 46309187 Waycopy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
HP LJ M1132 - CE285A
neuvedené - neuvedené
26.00 18.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000255 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Informačný systém URBIS
U1815/2013 - neuvedené
280.00 11.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000254 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - paušál - 01.12.2013 - 31.12.2013 - MŠ
neuvedené - neuvedené
19.01 11.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000253 36145211 Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 010 01 Žilina
Predstavenie "Neobyčajný týždeň" dňa 07.12.2013
neuvedené - neuvedené
200.00 11.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000252 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - november 2013
1776 - neuvedené
594.98 11.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000251 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Poukážky Gastro Pass
neuvedené - neuvedené
174.05 11.12.2013
06.12.2013
06.12.2013
2013000250 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Služby pevnej siete - paušál - 01.11.2013 - 30.11.2013 - OcÚ
neuvedené - neuvedené
32.72 09.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
2013000249 43056083 Matej Hulala, Gaštanová 50/3089, 010 07 Žilina
Mikulášske balíčky
neuvedené - neuvedené
357.00 04.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
2013000248 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Vyúčtovanie režijných nákladov za prípravu stravy v čase od 01.11.2013 do 30.11.2013 - MŠ
neuvedené - neuvedené
344.40 03.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
2013000247 00648965 STAVMO J+M, s.r.o., V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
Vysprávky miestnych komunikácií po zimnej prevádzke v Obci Ovčiarsko
neuvedené - 8/2013
852.12 03.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
2013000246 35815256 SPP, a.s.
Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2013-31.12..2013 - DCO
neuvedené - neuvedené
193.00 03.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
2013000245 35815256 SPP, a.s.
Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2013-31.12.2013 - MŠ
neuvedené - neuvedené
510.00 03.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
2013000244 35815256 SPP, a.s.
Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2013-31.12.2013 - KD
neuvedené - neuvedené
1412.00 03.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
2013000243 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Nákup 5 ks 120 l plastové nádoby
neuvedené - neuvedené
131.76 02.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
2013000242 36000477 BROS, s.r.o. Zádubnie-Údolna 169, 010 03 Žilina
IT služby+PN, Digitalizácia projektu kamerového systému
neuvedené - neuvedené
47.04 02.12.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000241 45570965 GLASSMONT, s.r.o., J. Závodského 57, 010 04 Žilina
Zasklenie exteriérovej vitríny 880x830
neuvedené - neuvedené
67.56 28.11.2013
17.12.2013
17.12.2013
2013000240 36739464 KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce
Udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročná licencia KEO WIN na rok 2014
neuvedené - neuvedené
222.31 14.11.2013
17.12.2013
17.12.2013
2013000239 35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Úhrada poistného od 09.12.2013 do 08.12.2014
5720039111 - neuvedené
188.00 04.11.2013
17.12.2013
17.12.2013
2013000238 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Faktúra za verejné osvetlenie Ovčiarsko KN621/1
73373121 - neuvedené
40.00 04.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
2013000237 40131335 Jozefa Rybáriková, 013 14 Kamenná Poruba 170
Vypracovanie dokumentácie BOZP + PO, vykonanie školenia a preventívna prehliakda objektov
neuvedené - 7/13
240.00 28.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000236 35697270 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Úhrada faktúry - paušál 20.11.2013-19.12.2013
neuvedené - neuvedené
43.04 27.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000235 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Oprava sirény, prenájom plošiny
neuvedené - neuvedené
121.38 25.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000234 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné + stočné (odpočet od 10.05.2013 do 12.11.2013)
neuvedené - neuvedené
48.18 25.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000233 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné + stočné (odpočet od 10.05.2013 do 13.11.2013)
neuvedené - neuvedené
147.84 25.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000232 36795488 PYROSTOP Hanuliak, s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov D" 25, , vypracovanie potvrdenia o kontrole, vykonanie tlakovej skúšky hydrantovej hadice D" 25
neuvedené - neuvedené
124.66 21.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000231 36795488 PYROSTOP Hanuliak, s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
Oprava hasiaceho prístroja PD6
neuvedené - neuvedené
107.98 21.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
2013000230 36734390 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169,010 03 Žilina
Web-doména Obce Ovčiarsko do 11/2014
neuvedené - neuvedené
52.00 23.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
2013000229 31938434 Združenie obcí, RVC Martin, Námestie M.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Odborno-konzultačný seminár "Ukončenie roka 2013 a začiatok roka 2014 v mzdovej a personálnej oblasti"
neuvedené - neuvedené
17.00 22.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
2013000228 36760501 A.Š. - Staviteľstvo, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina
Prevedené výkony autožeriavom AD160
neuvedené - 5/2013
115.20 26.11.2013
27.11.2013
27.11.2013
2013000227 31938434 Združenie obcí, RVC Martin, Námestie M.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v obciach k 31.12.2013"
neuvedené - neuvedené
17.00 19.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
2013000226 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Vyúčtovanie režijných nákladov za prípravu stravy v čase od 01.10.2013-31.10.2013 - MŠ
neuvedené - neuvedené
398.40 19.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
2013000225 36734390 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169,010 03 Žilina
Spracovanie BP podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
neuvedené - neuvedené
104.00 19.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
2013000224 36000477 BROS, s.r.o. Zádubnie-Údolna 169, 010 03 Žilina
Tovar+IT služby
neuvedené - neuvedené
35.40 19.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
« späť 1 2 3 4 5 6 ďalej »