Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2013000012 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
poplatok za Orange
neuvedené - neuvedené
49.98 25.01.2013
06.02.2013
06.02.2013
2013000011 31938434 Združenie obcí RVC Martin
školenie - zmeny správnych poplatkov
neuvedené - neuvedené
17.00 02.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
2013000010 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 01004 Bitarová
kancelárske potreby
neuvedené - neuvedené
25.82 21.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
2013000009 36739464 KEO,s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce
aktualizácia 12013
neuvedené - neuvedené
13.50 15.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
2013000008 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
za odber plynu za január 2013 v kostole
neuvedené - neuvedené
243.00 07.01.2013
15.02.2013
15.02.2013
2013000007 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
za odber plynu za január 2013 v KD
neuvedené - neuvedené
1488.00 07.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
2013000006 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
za odber plynu za január 2013
neuvedené - neuvedené
544.00 07.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
2013000004 36734390 BROS Computing, s.r.o, Zádubnie 169
zml. o odb. a technol.pomoci + WEB techn ický servis
neuvedené - neuvedené
186.00 04.01.2013
09.01.2013
09.01.2013
2013000003 31363091 Inprost s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava l
Obecné noviny na rok 2013
neuvedené - neuvedené
52.00 03.01.2013
09.01.2013
09.01.2013
2013000002 31938434 RVC Martin
školenie - práca mzdovej čtovníčkiy
neuvedené - neuvedené
17.00 02.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
2013000001 31938434 RVC Martin
školenie daň z prijmov PO
neuvedené - neuvedené
17.00 02.01.2013
08.01.2013
08.01.2013
2012166 40064328 Žilinčár Jozef , 013 61 kOTEšOVá
reprezentačné
neuvedené - neuvedené
116.89 28.12.2012
09.01.2013
09.01.2013
20120441 44672616 K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., Hlavná 360, 01401 Bytča
doprava a dodanie kameniva 4-8
neuvedené - neuvedené
168.00 16.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
1745987470 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telefónný poplatok za MŠ za 12-2012
neuvedené - neuvedené
22.67 11.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
02.01.2013 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
fa za Orange
neuvedené - neuvedené
40.14 08.01.2013
08.01.2013
08.01.2013
0026965658 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
fa za Orange
neuvedené - neuvedené
40.14 08.01.2013
08.01.2013
08.01.2013
« späť 1 2 3 4 5 6 ďalej »