Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2013000065 30469554 Ján Baďura, Ovčiarsko 78
za lokálnu opravu zatekajúcich miest na strešnom plášti budovy KD
neuvedené - neuvedené
92.00 02.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
2013000064 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn za KD na 4/2013
neuvedené - neuvedené
744.00 02.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
2013000063 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn za 4/2013-MŠ
neuvedené - neuvedené
272.00 02.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
2013000062 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn, kostol za 4/2013
neuvedené - neuvedené
122.00 03.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
2013000061 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
MŠ, záloha na el.energiu za apríl 2013
neuvedené - neuvedené
60.00 01.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
2013000060 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha na el.en za 4/2013-obec
neuvedené - neuvedené
394.00 01.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
2013000059 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
tel.popl.Orange od 20.03.do19.04.
neuvedené - neuvedené
42.22 02.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
2013000057 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz tried.odpadu
neuvedené - 3437
91.52 18.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
2013000056 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 01004 Bitarová
kancelárske a hygienické potreby
neuvedené - neuvedené
19.62 13.03.2013
15.03.2013
15.03.2013
2013000055 37907387 Mikroregión Hričov, 01342 Horný Hričov 191
členský príspevok na rok 2013
neuvedené - neuvedené
199.32 14.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
2013000054 46472550 Ľubomír Kobela, Bolešov 270
zimná údržba komunikácií za 2/2013
neuvedené - neuvedené
343.00 13.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
2013000053 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telekomunikačné služby za 2/2013 - MŠ
neuvedené - neuvedené
16.45 11.03.2013
13.03.2013
13.03.2013
2013000052 36000477 BROS Computing, s.r.o, Zádubnie 169
práca na PC, monitor, ATX skrinka
tel. - neuvedené
276.96 08.03.2013
13.03.2013
13.03.2013
2013000051 35958120 Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
ALBA CLEO VEŠIAK ČIERNY - 2 ks
10630969 - neuvedené
95.38 08.03.2013
13.03.2013
13.03.2013
2013000050 37814508 ZŠ s MŠ, 010 04 Hôrky
réžijné náklady za stravovanie detí a zamestnancov MŠ Ovvčiarsko - 2/2013
neuvedené - neuvedené
220.00 07.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
2013000049 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
za telefón za 2/2013 - pevná linka, obec
neuvedené - neuvedené
37.07 07.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
2013000048 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO za 2/2013
1776 - neuvedené
609.46 07.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
2013000047 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha za odber plynu za 3/2013 - KD
neuvedené - neuvedené
1359.00 05.03.2013
21.03.2013
21.03.2013
2013000046 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová fa za odber plynu za l/2013 - NŠ
neuvedené - neuvedené
497.00 05.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
2013000045 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová fa za odber plynu za 3/2013, kostol
neuvedené - neuvedené
222.00 05.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
2013000044 31938434 RVC Martin
seminár o hlásení pobyt občanov SR
neuvedené - neuvedené
17.00 25.02.2013
05.03.2013
05.03.2013
2013000043 41081889 Viliam Hornáček - ŽIVO, Prieložná 211/18, 010 01 Žilina
oprava VO
neuvedené - neuvedené
66.96 01.03.2013
05.03.2013
05.03.2013
2013000042 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
zálohová fa za odber el.en. za 3/2013, kostol, kaplnka, KD, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
394.00 14.01.2013
14.03.2013
14.03.2013
2013000041 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
zálohová fa za odber el.energie v MŠ za 2
neuvedené - neuvedené
60.00 09.01.2013
05.03.2013
05.03.2013
2013000040 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
faktúra za Orange
neuvedené - neuvedené
41.98 27.02.2013
05.03.2013
05.03.2013
2013000039 47232480 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
služby verejnosti Rohlasom a televíziou Slovenska
neuvedené - neuvedené
56.68 28.02.2013
05.03.2013
05.03.2013
2013000038 00164836 Hudobné centrum,Michalská ul. č.10, 81536 Bratislava
výchovný koncert Umelec a jeho nástroj - MŠ
neuvedené - neuvedené
40.00 22.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
2013000037 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná l/A, 821 08 Bratislava
str.lístky za január a február 2013
neuvedené - neuvedené
229.99 25.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
2013000036 18003338 Peter ZELNÍK. 01004 Ovčiarsko 42
inštaláterske práce na odpadovom potrubí v KD
neuvedené - neuvedené
255.00 19.02.2013
19.02.2013
19.02.2013
2013000035 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
réž.nákl.za stravovanie detí a zamestnancov MŠ Ovčiarsko - december 2012 a január 2013
neuvedené - neuvedené
209.00 19.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
2013000034 00151700 Allanz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štrova 7, 04270 Košice
poistenie KD za I.štvrťrok 2013
neuvedené - neuvedené
159.79 12.01.2013
15.02.2013
15.02.2013
2013000033 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz triedeného odpadu za január 2013
neuvedené - neuvedené
84.60 15.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000032 46463127 NEO Slovakia, s.r.o. Levočská 4929, 05801 Poprad
Publikácia Cestovanie po Slovensku I.-IX.
neuvedené - neuvedené
62.00 14.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000031 37097199 Mgr.Karol Čavojský PlynServis,, Gabajova 22, 01001 Žilina
výmena plyn. ventila kotla Progherm, v MŠ
neuvedené - neuvedené
182.40 12.02.2013
13.02.2013
13.02.2013
2013000030 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
za vývoz DO za január 2013
neuvedené - neuvedené
610.15 06.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000028 36856614 Allprim, s.r.o., Stránske č. 245, 01313 Rajecké Teplice
dodávka a montáž samozatváracieho mechanizmu-Brano na KD
neuvedené - neuvedené
60.00 01.02.2013
13.02.2013
13.02.2013
2013000027 00321168 Obec Belá
členský príspevok na rok 2013 - školský úrad
neuvedené - neuvedené
63.00 06.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000026 36739464 KEO,s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce
aktualizácia 32013
neuvedené - neuvedené
13.50 01.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
2013000025 36148474 Región Beskydy, Námestie obetí komunizmu l, 01131 Žilina
členský príspevok na rok 2013
neuvedené - neuvedené
50.00 06.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000024 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn na február 2013, kostol
neuvedené - neuvedené
236.00 05.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
20130000230 36734390 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169,010 03 Žilina
Web-doména Obce Ovčiarsko do 11/2014
neuvedené - neuvedené
52.00 25.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
2013000023 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plynu na február 2013
neuvedené - neuvedené
1442.00 05.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000022 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn za 2.2013, MŠ
neuvedené - neuvedené
527.00 05.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000019 31938434 RVC Martin
školenie - účtovníctvo
neuvedené - neuvedené
17.00 04.02.2013
06.02.2013
06.02.2013
2013000018 00321796 Mestský úrad v Žiline
vyúčtovanie nákladov na spoločný stavebný úrad zta rok 2012
neuvedené - neuvedené
852.47 31.01.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000017 36739464 KEO,s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce
aktualizácia 22013
neuvedené - neuvedené
13.50 24.01.2013
24.01.2013
24.01.2013
2013000016 00584614 Združenie mist a obcí Slovenska, Bratislava
členský príspevok na rok 2013
neuvedené - neuvedené
92.16 04.01.2013
20.02.2013
20.02.2013
2013000015 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha za el.energiu na február 2013 - KD, DCO, TJ, VO, kaplnka
neuvedené - neuvedené
394.00 14.01.2013
14.02.2013
14.02.2013
2013000014 37097199 PlynServis. Mgr. Karol Čavojský, Gabajova 2593/22, 01001 Žilina
výmena riadiacej dosky kotla proterm, MŠ
neuvedené - neuvedené
168.00 28.01.2013
13.02.2013
13.02.2013
2013000013 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha na el.en. za 2.2013, MŠ
neuvedené - neuvedené
60.00 09.01.2013
06.02.2013
06.02.2013