Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2013000120 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová fa za plyn kostol za júl 2013
neuvedené - neuvedené
18.00 02.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
2013000119 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná l/A, 821 08 Bratislava
stravné listky za ,máj 2013
neuvedené - neuvedené
124.32 26.06.2013
04.07.2013
04.07.2013
2013000118 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
faktúra za Orange
neuvedené - neuvedené
40.97 28.06.2013
04.07.2013
04.07.2013
2013000115 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz plastov, odvoz vytriedených surovín zo záväsných kontajnerov
neuvedené - 3437
167.83 19.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
2013000114 10224547 Ing. Blažeková Viera, Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
vykonanie auditu účtovnej závierky, ôza preverenie súladu hospodárenia a overenie súladu výročnej správy súčtovnou závierko za rok 2012
neuvedené - neuvedené
500.00 14.06.2013
18.06.2013
18.06.2013
2013000113 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz VKK za máj 2013 2x
neuvedené - neuvedené
354.27 14.06.2013
18.06.2013
18.06.2013
2013000112 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO za máj 2013
neuvedené - 1776
873.53 17.06.2013
18.06.2013
18.06.2013
2013000111 36022047 Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
kvalitné údaje o toku Bitarovský potok
neuvedené - neuvedené
37.44 17.06.2013
18.06.2013
18.06.2013
2013000110 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha na el.en. v MŠ za jún 2013
neuvedené - neuvedené
60.00 01.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000109 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
zálohová fa za el.energiu na jún 2013
neuvedené - neuvedené
394.00 01.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
2013000108 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
inštalácia wifi routra
neuvedené - neuvedené
15.00 10.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000107 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.poplatok za máj 2013
neuvedené - neuvedené
26.65 07.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000106 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
réžijné nájlad na obede v MŠ za máj 2013
neuvedené - neuvedené
369.60 07.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000105 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
réžijné náklady na obede MŠ Ovčiarsko za apríl 2013
neuvedené - neuvedené
380.60 07.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000104 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.poplatok za máj 2013
neuvedené - neuvedené
18.46 07.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000103 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn za jún 2013 za KD
neuvedené - neuvedené
120.00 05.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000102 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn za 6 2013 za kostol
neuvedené - neuvedené
20.00 05.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000101 35815256 Slovenskýplynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
zálohova platba na plyn za MŠ za jún 2013
neuvedené - neuvedené
44.00 05.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000100 44565241 Ingstav Žilina s.r.o, Republiky 34, 010 01 Žilina
dodávka prípravných a projektových prác k realizácií stavby "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko-2. splátka
01/020/2013 zo dňa 29.04.2013 - neuvedené
324.00 05.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000099 46309187 Waycopy, s.r.o. Nižný Kelčov 885, 02355 Vysoká nad Kysucou
farba do kopírky
neuvedené - neuvedené
27.00 31.05.2013
12.06.2013
12.06.2013
2013000096 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
tel.popl. od 20.05.do19.06.2013
neuvedené - neuvedené
40.00 27.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
2013000095 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
voda v KD od 25.10.do10.05.2013
neuvedené - neuvedené
96.37 27.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
2013000094 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
voda v MŠ od 25.1012 do 10.05.13
neuvedené - neuvedené
44.90 27.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
2013000093 45734305 Pomocný anjel, n.o. Hospodársky dvor PPD Podbiel 02742
za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílii
neuvedené - neuvedené
-12.00 20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
2013000092 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná l/A, 821 08 Bratislava
str.lístky na marec a apríl 2013
neuvedené - neuvedené
236.21 24.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
2013000091 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica, Horná 25, 974 01 Banská Bystica
úhrada poistného za MŠ
neuvedené - neuvedené
25.35 20.05.2013
25.05.2013
25.05.2013
2013000090 36400491 T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
FA za separovaný zber - apríl 2013
neuvedené - neuvedené
87.89 20.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
2013000089 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice
poistné KD za druhý štvrťrok 2013
neuvedené - neuvedené
159.79 17.04.2013
15.05.2013
15.05.2013
2013000088 36734390 BROS Computing, s. r. o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
FA za WEB DOMENA - MŠ
neuvedené - neuvedené
59.00 15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
2013000087 36400491 T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
FA za vývoz komunálneho odpadu za apríl 2013
neuvedené - neuvedené
618.14 13.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
2013000086 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
telef. popl. za máj 2013
neuvedené - neuvedené
18.46 09.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
2013000085 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.poplatok za apríl 2013
neuvedené - neuvedené
21.54 07.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
2013000084 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
záloha za el. energiu za máj 2013
neuvedené - neuvedené
394.00 14.01.2013
14.05.2013
14.05.2013
2013000083 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
záloha za el. energiu MŠ - máj 2013
neuvedené - neuvedené
60.00 09.01.2013
07.05.2013
07.05.2013
2013000082 36831077 Pro Globe, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
futbalová lopta Madra
neuvedené - neuvedené
120.00 06.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
2013000081 35815256 SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn za kostol za máj 2013
neuvedené - neuvedené
47.00 06.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
2013000080 35815256 SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn za KD za máj 2013
neuvedené - neuvedené
285.00 06.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
2013000079 35815256 SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn MŠ za máj 2013
neuvedené - neuvedené
105.00 06.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
2013000078 44565241 INGSTAV Žilina s. r. o., Republiky 34, 010 01 Žilina
FA za projektové práce, viacúčelový objekt OFK Ovčiarsko - 1. splátka
neuvedené - neuvedené
324.00 30.04.2013
02.05.2013
02.05.2013
2013000077 46309187 WAYCOPY, s. r. o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
farba do tlačiarne
neuvedené - neuvedené
26.00 30.04.2013
02.05.2013
02.05.2013
2013000076 36400491 T+T,a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
FA za separovaný zber 20102 sklo, 200139 plast
neuvedené - neuvedené
105.96 18.04.2013
02.05.2013
02.05.2013
2013000075 35697270 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
telefónny poplatok Orange
neuvedené - neuvedené
40.00 26.04.2013
02.05.2013
02.05.2013
2013000074 34937200 Vladimír Michal-VALURO, Martina Benku 1166/10, 01301 Teplička nad Váhom
oprava žaluzii na OcÚ
neuvedené - neuvedené
74.40 17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
2013000072 00000000 Regionálne združenie miesta a obcí Horného Považia, 01305 Žilina
čl.príspevok na rok 2013
neuvedené - neuvedené
121.00 12.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
2013000071 17310598 Slovgram, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava
autorské práva umelcov
neuvedené - neuvedené
33.50 15.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
2013000070 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO za 3/2013
neuvedené - neuvedené
610.15 10.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
2013000069 31777465 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.popl. MŠ za marec 2013
neuvedené - neuvedené
18.46 10.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
2013000068 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.poplatok za marec 2013-MŠ
neuvedené - neuvedené
23.40 10.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
2013000067 46962867 BENATECH s.r.o., 01341 Dolný Hričov, Peklina 63
orezávanie stromov + oprava VO
neuvedené - neuvedené
352.27 10.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
2013000066 37814508 ZŠ s MŠ, 010 04 Hôrky
réžijné náklady na obedy za marec 2013
neuvedené - neuvedené
341.00 05.04.2013
17.04.2013
17.04.2013