Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2013000170 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
200139 plasty 110 l nádoby a vrecia
neuvedené - neuvedené
124.85 17.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
2013000169 31777465 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telekomunikačné služby - august
neuvedené - neuvedené
18.46 11.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
2013000168 00648965 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
hlasové služby - august
neuvedené - neuvedené
21.07 09.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
2013000167 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz komunálneho odpadu - august 2013
neuvedené - neuvedené
622.99 09.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
2013000166 44565241 INGASTAV žilina, s. r. o., Republiky 34, 010 01 Žilina
dodávka prípravných a projektových prác k realizácií stavby "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko-5. splátka
neuvedené - neuvedené
324.00 05.09.2013
23.09.2013
23.09.2013
2013000165 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
faktúra za elektrickú energiu
neuvedené - neuvedené
394.00 14.01.2013
12.09.2013
12.09.2013
2013000164 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
poplatky za žiadosť o transfer
neuvedené - neuvedené
24.00 05.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
2013000163 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
dodávka zemného plynu - kultúrný dom
neuvedené - neuvedené
230.00 04.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
2013000162 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
dodávka zemného plynu - kostol
neuvedené - neuvedené
38.00 04.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
2013000161 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
dodávka zemného plynu - Materská škôlka
neuvedené - neuvedené
84.00 04.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
2013000160 36402516 KP, s. r. o., Kamenná cesta 11,010 01 Žilina
verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
715.85 03.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
2013000159 35697270 Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
mesačný poplatok - paušal
neuvedené - neuvedené
41.93 05.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
2013000158 37097199 PlynServis, Gabajova 22, 010 01 Žilina
práce na Obecnom úrade - revízia a servis plynového kotla do 50 kW, overenie odborných vedomosti kuriča, vydanie dokladu v zmysle 124/2006 Z. z.
neuvedené - neuvedené
318.00 30.08.2013
05.09.2013
05.09.2013
2013000157 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
záloha na režijné náklady v mesiaci september za prípravu stravy v čase od 01. 09. 2013 - 30. 09. 2013
neuvedené - neuvedené
363.00 27.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
2013000156 36135691 Oblastnmý futbalový zväz, Pivovarská 1058, 010 01 Žilina
záloha - Rozhodovacia jeseň 2013
neuvedené - neuvedené
511.50 27.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
2013000155 45708461 Lukáš Gardian, Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica
dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov, elektroinštalácia práce na zákazke Materská škôlka
neuvedené - neuvedené
4043.97 27.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
2013000154 36739464 KEO, s. r. o., Poľná, 991 06 Záhorce
modul Register obyvateľov WIN
neuvedené - neuvedené
54.90 02.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000153 46309187 Waycopy, s.r.o. Nižný Kelčov 885, 02355 Vysoká nad Kysucou
farba do tlačiarne
neuvedené - neuvedené
26.00 21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
2013000152 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
-
neuvedené - neuvedené
185.40 15.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
2013000151 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha za el.energiu
neuvedené - neuvedené
394.00 01.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
2013000150 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha za odber el.en, za august 2013, VO, KD, kostol, kaplnka, TJ
neuvedené - neuvedené
394.00 12.07.2013
12.08.2013
12.08.2013
2013000149 31595545 Komunálna poisťovňa, Bratislava
poistenie traktorovej kosačky
neuvedené - neuvedené
14.39 13.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
2013000148 45708461 LUKÁŠ GARDIAN, Považská Bystrica
elektroinštalačné práce v MŠ
neuvedené - neuvedené
7000.00 13.08.2013
15.08.2013
13.08.2013
2013000147 46847782 ALUPROJEKT, s.r.o., Horná 13, 97401 Banská Bystrica
informačná vitrína SINGLE SLIM ku kostolu
neuvedené - neuvedené
138.00 13.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
2013000146 00151700 Allanz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štrova 7, 04270 Košice
poistné za 3.Q.2013
neuvedené - neuvedené
159.79 16.07.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000145 36442151 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
nové pripojenie na NN sieť
neuvedené - neuvedené
84.50 26.07.2013
21.08.2013
21.08.2013
2013000144 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha za odber el.en. MŠ, august 2013
neuvedené - neuvedené
60.00 01.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000143 36665681 Vydavateľstvo právnickej literatúry, Nitra
vybrané vzory VZN, publikácia
neuvedené - neuvedené
12.50 02.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000142 44565241 Ingstav Žilina s.r.o, Republiky 34, 010 01 Žilina
projet.dokument. 4. splátka
neuvedené - neuvedené
324.00 05.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000141 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha za odber plynu za august 2013, KD
neuvedené - neuvedené
111.00 05.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000140 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha za odber plynu za august 2013, kostol
neuvedené - neuvedené
18.00 05.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000139 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha za odber plynuza august 2013, MŠ
neuvedené - neuvedené
41.00 05.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000138 14251035 Ing.Oliver Knapp IVA, Ovčiarsko 150
čistiace poteby do MŠ
neuvedené - neuvedené
28.79 05.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000137 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.popl.za MŠ za júl 2013
neuvedené - neuvedené
18.46 07.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000136 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.služby za obec za júl 2013
neuvedené - neuvedené
29.66 07.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000135 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO za júl 2013
neuvedené - 1776
602.54 09.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
2013000134 10228705 Peter ZELNÍK. 01004 Ovčiarsko 42
oprava rozvodu UK v MŠ
neuvedené - neuvedené
392.00 29.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
2013000133 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná l/A, 821 08 Bratislavast
stravné lístky na jún 2013
neuvedené - neuvedené
111.89 29.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
2013000132 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
tel.poplatok Orange od 20.07.2013-19.08.2013
neuvedené - neuvedené
44.86 25.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
2013000131 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz tried.odpadu za jún 2013
neuvedené - neuvedené
133.88 22.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
2013000130 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO za jún 2013
neuvedené - neuvedené
594.98 22.07.2013
24.07.2013
24.07.2013
2013000129 46309187 Waycopy, s.r.o. Nižný Kelčov 885, 02355 Vysoká nad Kysucou
farby do Canon MP 270
neuvedené - neuvedené
40.00 12.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
2013000128 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz DO za I.polrok 2013 z MŠ
neuvedené - neuvedené
17.75 11.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
2013000127 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telefónne služby za júl 2013-obec
neuvedené - neuvedené
21.40 10.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
2013000126 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telekomunikačné služby za júl 2013-MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 10.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
2013000125 44565241 Ingstav Žilina s.r.o, Republiky 34, 010 01 Žilina
viacúčelový objekt - 3. splátka
neuvedené - neuvedené
324.00 04.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
2013000124 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha na el.en. MŠ za júl 2013
neuvedené - neuvedené
60.00 01.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
2013000123 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
réž.náklady za stravovanie detí a zamestnancov MŠ Ovčiarsko - jún 2013
neuvedené - neuvedené
-3.30 03.07.2013
-
04.07.2013
2013000122 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová fa za plyn kostol za 7/2013
neuvedené - neuvedené
41.00 03.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
2013000121 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová fa za plyn KD za júl 2013
neuvedené - neuvedené
111.00 02.07.2013
04.07.2013
04.07.2013