Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2013000223 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu - Zmluva č. 1776 - október 2013
neuvedené - neuvedené
904.91 18.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
2013000222 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz separovaného zberu - október 2013
neuvedené - neuvedené
86.24 18.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
2013000221 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Poukážky Gastro Pass
neuvedené - neuvedené
208.24 14.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
2013000220 31604102 PROMA - ENERGOSYSTÉMY, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
Arcoflex HP minerál 4,2 MM, Arcoflex 3 mm, Komínok H225 DN 75
neuvedené - neuvedené
1551.46 13.11.2013
27.11.2013
27.11.2013
2013000217 31604102 PROMA - ENERGOSYSTÉMY, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
Tepelná izolácia Cooertherm PUR CV MM60 1000x2400 v množstve 300 m2
neuvedené - neuvedené
4194.00 07.11.2013
08.01.2013
08.11.2013
2013000216 35815256 SPP, a.s.
Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2013-30.11.2013 - MŠ
neuvedené - neuvedené
433.00 05.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000215 35815256 SPP, a.s.
Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2013-30.11.2013 - KD
neuvedené - neuvedené
1198.00 04.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000214 35815256 SPP, a.s.
Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2013-30.11.2013 - DCO
neuvedené - neuvedené
163.00 05.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000213 35815256 SPP, a.s.
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - MŠ - preplatok
neuvedené - neuvedené
-138.26 04.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
2013000212 35815256 SPP, a.s.
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - KD - preplatok
neuvedené - neuvedené
-44.33 04.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
2013000211 35815256 SPP, a.s.
Vyúčtovacia faktúra za dodavku plynu - DCO - preplatok
neuvedené - neuvedené
-255.56 04.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
2013000210 36754749 CBS spol. s. r. o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
jesenné aerofoto na CD
neuvedené - neuvedené
76.80 04.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000209 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
faktúra za elektrickú energiu
neuvedené - neuvedené
42.85 04.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
2013000208 36414930 MIKOMIX, spol. s. r. o., Družínska 897, 013 22 Rosina
strava zo dňa 18.10. 2013 - Deň úcty k starším
neuvedené - neuvedené
225.00 04.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000207 44565241 INGSTAV Žilina, s. r. o., Republiky 34, 010 01 Žilina
dodávka prípravných a projektových párc k realizácii stavby: "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko", obec Ovčiarsko 7. splátka
neuvedené - neuvedené
324.00 04.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
2013000206 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
faktúra za elektrickú energiu
neuvedené - neuvedené
60.00 09.01.2013
19.11.2013
19.11.2013
2013000205 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
faktúra za elektrickú energiu
neuvedené - neuvedené
394.00 14.01.2013
14.11.2013
14.11.2013
2013000204 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
faktúra za elektrickú energiu
neuvedené - neuvedené
60.00 09.01.2013
17.10.2013
17.10.2013
2013000203 44672616 K - TRANS KUČAVÍK, s. r. o., Hlavná 380, 014 01 Bytča
kamenivo 32 - 63, doprava Tatrou
neuvedené - neuvedené
168.24 23.10.2013
06.12.2013
06.12.2013
2013000202 36778541 ZKK, s. r. o., Bitarová 303, 010 04 Žilina
zemné práce - úprava obecnej cesty po zvážaní drevennej hmoty
neuvedené - neuvedené
234.90 15.10.2013
06.12.2013
06.12.2013
2013000201 36778541 ZKK, s. r. o., Bitarová 303, 010 04 Žilina
zemné práce - úprava obecnej cesty po zvážaní drevenej hmoty
neuvedené - neuvedené
216.00 15.10.2013
06.10.2013
06.12.2013
2013000200 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
výkaz o poistení za 4. štvrť rok 2013 k poistnej zmluve č.: 9421050066
neuvedené - neuvedené
159.79 21.10.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000199 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za uznesenie - trest hráča, Poplatok za žiadosť o transfér, Poplatok za uznesenie - trest hráča
neuvedené - neuvedené
27.00 16.10.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000198 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
faktúra za elektrickú energiu
neuvedené - neuvedené
394.00 14.01.2013
14.10.2013
14.10.2013
2013000197 35697270 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
úhrada faktúry - paušál
neuvedené - neuvedené
40.00 25.10.2013
05.11.2013
05.11.2013
2013000196 36000477 BROS, s. r. o., Zádubnie - Údolna 169, 010 03 Žilina
ESET + IT služby, práca na PC podľa hodín, prepravné podľa km
neuvedené - neuvedené
165.46 25.10.2013
05.11.2013
05.11.2013
2013000195 00167151 VÚPOP, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
spracovanie stanoviska k potvrdeniu BPEJ v k. ú. Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
20.00 25.10.2013
05.11.2013
06.12.2013
2013000194 46962867 BENATECH, s. r. o., , Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Kontrola verejného osvetlenia, prenájom plošiny, prepravné náklady, použitý materiál,
neuvedené - neuvedené
101.34 23.10.2013
05.11.2013
05.11.2013
2013000193 36400491 T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
200139 plasty 110 l nádoby a vrecia, 200101 papier - 1100 l kontajner
neuvedené - neuvedené
107.45 21.10.2013
05.11.2013
05.11.2013
2013000192 35860839 Hydromeliorácie, š. p., Vrakúnská 29, 825 63 Bratislava
vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení v riešenom území územnoplánovacej dokumentácie v k. ú. Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
39.41 16.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
2013000191 31938434 Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. Š. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
odborno-konzultačný seminár Majetok obcí z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2013
neuvedené - neuvedené
17.00 15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
2013000190 14224542 Regionálne zruženie miest a obcí Horného považia, Námestie obetí komunizmu 1, 011 32 Žilina
Odborný seminár 04. - 05. november 2013
neuvedené - neuvedené
100.00 09.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
2013000189 44672616 K - TRANS KUČAVÍK, s. r. o., Hlavná 360, 014 01 Bytča
kamenivo 0-4 t, doprava km
neuvedené - neuvedené
208.85 16.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
2013000188 44672616 K - TRANS KUČAVÍK, s. r. o., Hlavná 360, 014 01 Bytča
kamenivo 0-4 t, doprava km
neuvedené - neuvedené
216.02 16.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
2013000187 31777465 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telekomunikačné služby - september
neuvedené - neuvedené
21.34 16.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
2013000186 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
režijné náklady za spetember za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
376.00 14.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
2013000185 36754749 CBS spo., s. r. o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Jesenné aerofoto na CD
neuvedené - neuvedené
78.00 25.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
2013000184 46309187 Waycopy, s.r.o. Nižný Kelčov 885, 02355 Vysoká nad Kysucou
toner do tlačiarne
neuvedené - neuvedené
26.00 11.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
2013000183 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz komunálneho odpadu - Zmluva č. 1776 - september 2013
neuvedené - neuvedené
605.73 11.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
2013000182 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
Vývoz VKK - september 2013
neuvedené - neuvedené
177.14 09.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
2013000181 00648965 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
hlasové služby
neuvedené - neuvedené
44.65 09.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
2013000180 44565241 Ingstav Žilina s.r.o, Republiky 34, 010 01 Žilina
dodávka prípravných a projektových prác k realizácií stavby "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko-6. splátka
neuvedené - neuvedené
324.00 07.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
2013000179 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
úhrada elektriny
neuvedené - neuvedené
60.00 09.01.2013
11.10.2013
11.10.2013
2013000178 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
úhrada faktúry za elektrinu
neuvedené - neuvedené
40.00 10.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
2013000176 10951008 Jozef Remek D D D, Gaštanova 10, 010 07 Žilina
dezinsekčné práce, deratizačné práce
neuvedené - neuvedené
35.00 24.09.2013
01.10.2013
01.10.2013
2013000175 00648965 Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
mesačný poplatok - paušal
neuvedené - neuvedené
45.00 24.09.2013
01.10.2013
01.10.2013
2013000174 46103759 Ján Cedzo, Svederník 69, 013 32
elektroinštalačné práce
neuvedené - neuvedené
228.00 06.09.2013
01.10.2013
01.10.2013
2013000173 35741350 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná l/A, 821 08 Bratislava
Gastro Pass
neuvedené - neuvedené
267.29 23.09.2013
24.09.2013
24.09.2013
2013000172 00648965 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Agentúra Žilina, Uhoľná 1, 010 01 Žilina 1
popistenie Materskej škôlky
neuvedené - neuvedené
34.50 16.09.2013
11.11.2013
11.11.2013
2013000171 30469554 Ján Baďura, Ovčiarsko 78, 010 04 Žilina
vykonané práce - výmena žľabu, výmena zvodovej rúry, výmena okapového plechu - strecha kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
441.00 17.09.2013
24.09.2013
24.09.2013