Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
VF20120040 17336929 EKOFIT, s.r.o. 01361 Kotešová č. 12
úprava verejnej zelene pri cintoríne
neuvedené - neuvedené
469.00 11.06.2012
07.05.2012
14.06.2012
OF/2012/149 31938943 Združenie obcí, RVC Martin, náMESTIE s.h.vAJANSKéHO L, 03601 Martin
publikácia Účtovné súvsťaqžnosti v samospráve od 01.01.2012
neuvedené - neuvedené
21.00 01.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
9741028548 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.poplatok za august 2012 - obec
neuvedené - neuvedené
35.54 09.08.2012
15.08.2012
15.08.2012
9421050067 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice
poistenie KD za 3.štvrťrok 2012
neuvedené - neuvedené
159.79 01.08.2012
15.08.2012
15.08.2012
9421050066 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice
poistenie KD za 2.štvrťrok 2012
9421050066 - neuvedené
159.79 23.04.2012
30.05.2012
30.05.2012
921456 30224802 DEXTRADE Žilina, s.r.o. Kamenná 9, 010 01 Žilina
ročná kontrola detských hracích prvkov KSIL
neuvedené - neuvedené
72.00 07.06.2012
14.06.2012
14.06.2012
89927909 36371271 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
Zákonník práce 2013
neuvedené - neuvedené
4.58 15.12.2012
27.12.2012
27.12.2012
8800648965 36857432 TVTS, s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
neuvedené - neuvedené
56.68 01.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
8741042721 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telefónny poplatok za júl 2012 MŠ
neuvedené - neuvedené
20.46 06.08.2012
15.08.2012
15.08.2012
8739037717 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telefonny poplatok za obec za máj 2012
neuvedené - neuvedené
25.90 07.06.2012
14.06.2012
14.06.2012
8736070959 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telekomunikačné služba za MŠ za 2/2012
neuvedené - neuvedené
22.66 13.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
78184245902 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.sl. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová faktúra za odber zemného plynu za september 2012 - KD
neuvedené - neuvedené
205.00 05.09.2012
14.09.2012
14.09.2012
7739051990 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telekomunikačné služby za MŠ za máj 2012
neuvedené - neuvedené
21.56 07.06.2012
14.06.2012
14.06.2012
7443120015 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.sl. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
nedoplatok za plyn v kostole od 19.10.2011-18.10.2012
neuvedené - neuvedené
113.76 02.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
7443120014 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.sl. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
nedoplatok za plyn v MŠ od 19.10.2011-18.10.2012
neuvedené - neuvedené
134.64 02.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
7443120013 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.sl. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
nedoplatok za plyn v KD od 19.10.2011do18.10.2012
neuvedené - neuvedené
762.49 02.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
7272532330 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová faktúra na plyn za júl 2012, kostol
neuvedené - neuvedené
17.00 04.07.2012
17.07.2012
17.07.2012
7272532322 35815256 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
zálohová fa za plyn na júl 2012, MŠ
neuvedené - neuvedené
39.00 04.07.2012
17.07.2012
17.07.2012
7272532312 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zállohová fa za plyn na júl 2012 KD
neuvedené - neuvedené
99.00 04.07.2012
17.07.2012
17.07.2012
7272468708 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber zemného plynu za máj 2012 v kostole
neuvedené - neuvedené
43.00 03.05.2012
09.05.2012
09.05.2012
7272468699 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber zemného plynu za máj 2012 v MŠ
neuvedené - neuvedené
99.00 03.05.2012
09.05.2012
09.05.2012
7272468676 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber zemného plynu za máj 2012 v KD
neuvedené - neuvedené
254.00 03.05.2012
09.05.2012
09.05.2012
7267466195 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn kostol za 4/2012 - záloha
neuvedené - neuvedené
110.00 04.04.2012
10.04.2012
10.04.2012
7267466187 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn MŠ za 4/2012-záloha
neuvedené - neuvedené
257.00 03.04.2012
10.04.2012
10.04.2012
7267466176 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn KD, 01.4.2012-30.04.2012 - zálohová platba
neuvedené - neuvedené
662.00 04.04.2012
10.04.2012
10.04.2012
7242649552 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn od 19.10. do 30.11.2012., kostol
neuvedené - neuvedené
194.00 06.11.2012
14.11.2012
14.11.2012
7242649544 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn za 19.10.2012do 30.11.2012 v MŠ
neuvedené - neuvedené
433.00 06.11.2012
14.11.2012
14.11.2012
7242649528 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
záloha na plyn od 19.10 do 30.11.2012 KD
neuvedené - neuvedené
1185.00 06.11.2012
14.11.2012
14.11.2012
7227526125 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber zemného plynu za 6/ 2012- kostol
neuvedené - neuvedené
18.00 04.06.2012
04.06.2012
04.06.2012
7227526116 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber zemného plynu za jún 2012 MŠ
neuvedené - neuvedené
42.00 05.06.2012
14.06.2012
14.06.2012
7227526092 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber zemného plynu za 6 2012 v KD
neuvedené - neuvedené
107.00 04.06.2012
04.06.2012
04.06.2012
7223614028 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
vyčtovanie el. energia od 17.11.2011 do 18.11.2012
neuvedené - neuvedené
-478.21 13.12.2012
27.12.2012
27.12.2012
7223611610 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
záloha na el.energiu v MŠ za 10/2012
7223611 - neuvedené
45.00 01.10.2012
01.10.2012
01.10.2012
7223611609 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
zálohová faktúra za elektrickú energiu v MŠ za 9/2012
neuvedené - neuvedené
45.00 01.09.2012
14.09.2012
14.09.2012
7223611608 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
elektrická energia za august 2012 - MŠ
neuvedené - neuvedené
45.00 01.08.2012
21.08.2012
21.08.2012
7223611607 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
zálohová platba za el.en. v MŠ na júl 2012
neuvedené - neuvedené
45.00 01.07.2012
03.07.2012
03.07.2012
7223611606 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
el.energia za MŠ na 6/2012
neuvedené - neuvedené
45.00 -
04.06.2012
04.06.2012
7223611605 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
odber el.energie v MŠ za máj 2012
72236112 - neuvedené
45.00 01.05.2012
09.05.2012
09.05.2012
7223611600/4 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
el.energia za MŠ za apríl 2012 - zálohová platba
neuvedené - neuvedené
45.00 01.04.2012
10.04.2012
10.04.2012
7223611600 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
elektrická energia pre MŠ
72236112 - neuvedené
45.00 01.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
7217586439 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber plynu v kostole za august 2012
neuvedené - neuvedené
17.00 03.08.2012
06.08.2012
06.08.2012
7217586430 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber plynu v MŠ za august 2012
neuvedené - neuvedené
39.00 03.08.2012
06.08.2012
06.08.2012
7217586406 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
odber plynu v KD za august 2012
neuvedené - neuvedené
99.00 03.08.2012
06.08.2012
06.08.2012
7184245929 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.sl. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová faktúra za plyn na september 2012 -kostol
neuvedené - neuvedené
34.00 05.09.2012
14.09.2012
14.09.2012
7184245921 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.sl. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová faktúra za odber plynu za september 2012 - MŠ
neuvedené - neuvedené
80.00 05.09.2012
14.09.2012
14.09.2012
7164070818 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn kostol 01.03.2012-31.03.2012, zálohová platba
neuvedené - neuvedené
201.00 02.03.2012
14.03.2012
17.05.2012
7164070807 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn MŠ od 01.03.2012-31.03.2012, zálohová platba
neuvedené - neuvedené
470.00 05.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
7164070782 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn do KD od 01.03.2012-31.03.2012, zálohová platba
neuvedené - neuvedené
1210.00 05.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
7154396028 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn za 12, kostol
neuvedené - neuvedené
228.00 05.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
7154396021 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zálohová faktúra za odber plynu za september 2012 - MŠ
neuvedené - neuvedené
510.00 05.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »