Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
120159 36778541 ZKK. s.r.o., 01004 Bitarová 303
dovoz dolomitického váýpenca na ihrisko, zemné práce JCB 4CX
neuvedené - neuvedené
489.60 24.07.2012
26.07.2012
26.07.2012
120071 36778541 ZKK. s.r.o., 01004 Bitarová 303
dovoz dolomitického vápenca na ihriskov obci Ovčiarsko
3/2012 - neuvedené
60.00 13.04.2012
30.04.2012
30.04.2012
1200499 00164836 Hudobné centrum,Michalská ul. č.10, 81536 Bratislava
výchovný koncert Dubáčik a Muchotrávka v MŠ
neuvedené - neuvedené
60.00 27.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
12000552 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 01004 Bitarová
kancelárske a hygienické potreby
neuvedené - neuvedené
26.82 11.12.2012
11.12.2012
11.12.2012
12000348 46266275 J profi B, s.r.o. Bitarová 45
kancelárske a hygienické potreby
neuvedené - neuvedené
47.82 14.08.2012
14.08.2012
14.08.2012
1080/12 46495959 publishing House, a.s. Horný Val 16, 01001 Žilina
riadková inzercia 45/40
neuvedené - neuvedené
10.00 08.10.2012
15.10.2012
15.10.2012
1016256101 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.poplatok za apríl 2012 - MŠ
neuvedené - neuvedené
21.29 09.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
10120459 36795488 PYROSTOP Huliak s.r.o. Ipeľská 615/20, 010 01 ŽILINA
kontrola prenos.has.prístrojov, 10 ks
neuvedené - neuvedené
125.45 16.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
10120004 36725382 Elista, s.r.o., Športovcov 2525, 02201 Čadca
kontrola funkčnosti obec.rozhlasu, výmena poškod.reproduktora
1/2012 - neuvedené
130.00 20.04.2012
30.04.2012
30.04.2012
0992/11/2012 36414930 MIKOMIX, spol.s.r.o. Družinska 897, 013 22 ROSINA
Dop.výkony MERCEDES Plošina ZA 109 EO
neuvedené - neuvedené
50.54 05.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
0910R12 37097199 PlynServis. Mgr. Karol Čavojský, Gabajova 2593/22, 01001 Žilina
revízia a servis plyn kotla do 50kW, revízia a tlakové skúšky rozvodu plynu
neuvedené - neuvedené
276.00 05.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
0902012 37096346 Ľubomír Čečko - SITOPRINT, Rosinská cesta 9, 01008 Žilina
výroba tabule na označenie budovy MŠ
neuvedené - neuvedené
25.20 02.12.2012
18.12.2012
18.12.2012
0743993955 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
poplatok za telefón za 10/2012
neuvedené - neuvedené
33.60 08.11.2012
14.11.2012
14.11.2012
0743020134 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.poplatok za MŠ za 9/2012
neuvedené - neuvedené
22.09 12.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
0738044840 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.poplatok za aprík 2012 - obec
neuvedené - neuvedené
33.29 09.05.2012
10.05.2012
10.05.2012
0737064746 20202738 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telekomunikačné služba za MŠ za 3/2012
neuvedené - neuvedené
21.29 16.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
0737050440 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
tel.poplatok obec za 3/2012
neuvedené - neuvedené
51.79 05.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
0505/12 46495959 publishing House, a.s. Horný Val 16, 01001 Žilina
plošná inzercia P-538. č.n. 25 na prenájom Pohostinstva
neuvedené - neuvedené
22.80 22.06.2012
02.07.2012
02.07.2012
04122012 31938434 Regionálne vzdelávacie centrum 03601 Martin
odborno-konzulktačný seminár
neuvedené - neuvedené
17.00 02.11.2012
21.11.2012
21.11.2012
0203052012 31938434 Združenie obcí, RVC Martin, náMESTIE s.h.vAJANSKéHO L, 03601 Martin
polročné prac.stretnutie ekonómov a účtovníkov - osob.účtov.a rozpočt. v obciach v r.2012
neuvedené - neuvedené
110.00 01.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
0122012 18003338 Peter ZELNÍK. 01004 Ovčiarsko 42
inštalačné práce, havárijný stav kanalizácie včetne dodávky materiálu
neuvedené - neuvedené
270.00 20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
009/2012 18003338 Peter ZELNÍK. 01004 Ovčiarsko 42
inštaláterske práce
11/2012 - neuvedené
80.00 23.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
004/2012 40064981 JÁN HRAZDˇIRA, Peklina 63, 01341 Dolný Hričov
Rekonštrukcia okapového systému DCO Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
1370.00 15.10.2012
15.10.2012
15.10.2012
0029020777 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
zálohová fa za dodávku el.energie za 7/2012, kaplnka, kostol, KD, VO, TJ
neuvedené - neuvedené
427.00 01.07.2012
16.07.2012
16.07.2012
0029020776 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
faktúra za el.energiu, KD, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ za 6/2012
neuvedené - neuvedené
427.00 28.12.2011
14.06.2012
14.06.2012
00290207712 38403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
el.energia za 122012
neuvedené - neuvedené
427.00 01.12.2012
15.12.2012
17.12.2012
0026965657 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozskáá 6/a, 821 09 Bratislava
telefonny poplatok za jún-júl 2012
neuvedené - neuvedené
39.90 28.06.2012
03.07.2012
03.07.2012
0015538 14251035 Ing.Oliver KNAPP IVA, 01004 Ovčiarsko 150
čistiace potreby pre obec
neuvedené - neuvedené
17.71 31.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »