Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2012000213 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania, 040 01 Košice
odborný seminár - financovanie region.školstva
neuvedené - neuvedené
20.00 14.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
2012000186 00000000 RZMO Horného Považia, 011 35 Žilina
odborný seminár
neuvedené - neuvedené
30.00 30.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
2012000037 00321796 Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu l, 011 31 Žilina
vyúčtovanie nákladov za rok 2011 - spoločný stavebný úrad
neuvedené - neuvedené
891.46 02.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
2012000036 31938434 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
školenie - tvorba VZN
neuvedené - neuvedené
17.00 01.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000035 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn KD
neuvedené - neuvedené
1284.00 03.02.2012
03.02.2012
17.02.2012
2012000034 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn kostol
neuvedené - neuvedené
213.00 03.02.2012
03.02.2012
17.02.2012
2012000033 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
499.00 03.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000032 41081889 Viliam Hornáček - ŽIVO, Závodská cesta 4, 01001 Žilina
oprava verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
76.25 08.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000031 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz komunálneho odpadu
1776 - neuvedené
598.62 08.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000030 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
telefónne služby za obec
neuvedené - neuvedené
43.93 08.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000029 00000000 Obec Belá
členský príáspevok na rok 2012
neuvedené - neuvedené
60.00 01.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000028 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice
poistenie KD za l.štvrťrok 2012
9421050066 - neuvedené
159.79 01.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000027 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina
vývoz separovného odpadu
neuvedené - neuvedené
96.11 15.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000026 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
telekomunikačné služby za MŠ
neuvedené - neuvedené
21.05 12.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000025 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
elektrická energia pre MŠ
neuvedené - neuvedené
45.00 01.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
2012000024 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
faktúra za el.energiu, KD, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
427.00 01.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
2012000023 36734390 BROS Computing, s.r.o, Zádubnie 169
servis sw+CN
neuvedené - neuvedené
36.00 06.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
2012000022 31938434 RVC Martin
školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 201
neuvedené - neuvedené
17.00 01.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
2012000021 36400491 T+T, a.s. Žilina
nákup a doprava 120 l nádob na komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
170.51 24.01.2012
06.02.2012
06.02.2012
2012000020 37814508 Základná škola s MŠ Hôrky
režijné na obedy detí a zamestnancov MŠ Ovčiarsko - december 2011
neuvedené - neuvedené
298.10 26.01.2012
06.02.2012
06.02.2012
2012000019 31938434 RVC Martin
školenie Novela postupov účtovania a novela zákona o účtovníctve v roku 2012
neuvedené - neuvedené
17.00 31.01.2012
07.02.2012
07.02.2012
2012000018 46266275 J profi B, s.r.o. Bitarová 45
kancelárske a čistiace potreby
neuvedené - neuvedené
84.16 20.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000017 46373861 ABTLAČ SK s.r.o. Bitarová 131
tlač tlačív na miestne referendum
neuvedené - neuvedené
52.80 20.01.2012
06.02.2012
06.02.2012
2012000016 36734390 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169
servis SW + CN
neuvedené - neuvedené
28.00 17.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000015 36739464 KEO, s.r.o. Záhorce
aktualizácia programu KEO 01/2012
neuvedené - neuvedené
13.42 16.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000014 36739464 KEO, s.r.o. Záhorce
doplatok modulu mzdy KEO WIN
neuvedené - neuvedené
50.57 16.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000013 36734390 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169
SW servis + CN
neuvedené - neuvedené
28.00 20.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000012 36148474 Región Beskydy, Žilina
členský príspevok na rok 2012
neuvedené - neuvedené
50.00 12.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000011 35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava
poistenie na rok 2012 - MŠ
č. zmluvy - 5720039111 - neuvedené
139.86 12.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000010 36252417 regionPRESS, s.r.o. Trnava
inzercia v novinách ŽILINSKO
neuvedené - neuvedené
36.72 03.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000009 00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava
členský príspevok na rok 2012
neuvedené - neuvedené
81.45 03.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000008 31938434 Združenie obcí RVC Martin
členský poplatok na rok 2012
neuvedené - neuvedené
98.32 03.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000007 35815256 SPP, a.s. Bratislava
zemný plyn - kostol
neuvedené - neuvedené
221.00 03.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000006 35815256 SPP, a.s. Bratislava
zemný plyn - MŠ
neuvedené - neuvedené
515.00 03.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000005 35815256 SPP, a.s. Bratislava
zemný plyn - KD
neuvedené - neuvedené
1324.00 03.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000004 36734390 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169
OTP+WEB - technický servis
neuvedené - neuvedené
186.00 03.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000003 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žlina
el. energia - MŠ Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
45.00 02.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
2012000002 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
el. energia - Obec Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
427.00 02.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
2012000001 31938434 RVC Martin
seminár Daňové priznanie PO
neuvedené - neuvedené
17.00 05.01.2012
09.01.2012
09.01.2012
2012/0063 31590250 Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina
posyp obecných komunikácií a chodníkov 9.2,2012
neuvedené - neuvedené
228.24 07.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
2012 37907387 Mikroregión Hričov, združenie obcí so sídlom Horný Hričov 191
členský príspevok na rok 2012
neuvedené - neuvedené
188.10 16.08.2012
21.08.2012
21.08.2012
1830712 41081889 Viliam Hornáček - ŽIVO, Závodská cesta 4, 01001 Žilina
oprava verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
76.70 09.08.2012
15.08.2012
15.08.2012
1744007959 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telef.poplatok v MŠ za 10/2012
neuvedené - neuvedené
22.68 05.11.2012
14.11.2012
14.11.2012
1740032337 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava
telefonny poplatok za jún 2012 - obec
neuvedené - neuvedené
33.50 10.07.2012
17.07.2012
17.07.2012
16312 33368210 Jozef PUTYRA, STAV-KOMÍN-KOMINˇARSTVO, 01332 Dlhé Pole 670
revízia komínov a dymovodov
neuvedené - neuvedené
60.00 06.11.2012
07.11.2012
07.11.2012
14224542 00000000 RZMO Horného Považia, 011 35 Žilina
členský príspevok na rok 2012
neuvedené - neuvedené
57.60 30.05.2012
04.06.2012
04.06.2012
12430551 31584705 BYTTERM, a.s. Saleziánska 4, 010 77 Žilina
čistenie odpadového potrubia
neuvedené - neuvedené
92.74 04.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
1220517 36754749 CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
Prezentácia v maľovanej mape Žilina a okolie II
14/26.09.2012 - neuvedené
118.80 25.10.2012
06.11.2012
06.11.2012
12042841 17310598 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava
autorské práva umelcov
neuvedené - neuvedené
33.50 17.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
12037 44979258 STAVMO J+M, s.r.o.. Spanyola 2119/38, 01001 Žilina
vysprávky miestnych komunikácii obaľovanou drvou
6/2012 - neuvedené
5428.18 26.06.2012
02.07.2012
02.07.2012