Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf Názov zákazky: Poskytnutie služby -Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu -Využívanie OZE a úspora energie 466.9 KB

Výzva na predloženie ponuky Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pdf Názov zákazky: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Ovčiarsko 424.4 KB

Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Kamerový systém a osvetlenie 542.1 KB

Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf Výzva na predkladanie ponúk "Projektová dokumentácia - kamerový systém a osvetlenie" 76.3 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

pdf Prieskum trhu - Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Ovčiarsko" 229.2 KB

Profil verejného obstarávateľa

pdf Profil verejného obstarávateľa 24.4 KB

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli

  Všetky aktuálne oznamy, uznesenia obecného zastupiteľstva z príslušného mesiaca, návrhy VZN, návrhy katastrálnych zmien, vydržania sú zverejňované na úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na stene Obecného úradu Ovčiarsko pri vchode a je pravidelne aktualizovaná.
 
     Obec Ovčiarsko má schválený územný plán,  v rozsahu ktorého sa realizuje individuálna bytová výstavba a infraštruktúra.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.