Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Základné informácie k priznaniu dane z nehnuteľností

 
 
Každý, kto sa stane vlastníkom akejkoľvek nehnuteľnosti /pozemok, dom, byt, alebo nastane u neho zmena, je povinný do 30 dní si splniť ohlasovaciu povinnosť daňových subjektov /daň z nehnuteľností/.                           
 
Daňové priznanie je povinný podať do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností,u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  
      
Podrobné informácie nájdete v príslušnom VZN č. 5/2015.
                  
pdf Oznam o priznaní dane z nehnuteľnosti na rok 2018 124.3 KB
pdf Informácie zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 347.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.