Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Uznesenia a zápisnice v roku 2017

pdf Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 09.01.2017 571.9 KB
pdf Uznesenia č. 1 - 12/2017 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko dňa 09.01.2017 384.2 KB
pdf Dôvody nepodpísania zápisnice z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko 09.01.2017 791.1 KB
pdf Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 13.02.2017 461.4 KB
pdf Uznesenia č. 13 - 27/2017 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko dňa 13.02.2017 316 KB
pdf Neprijaté uznesenia zo zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 13.02.2017 94.3 KB
pdf Záznam zo zvolaného 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 23.03.2017 133 KB
pdf Zápisnica z nového 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 05.04.2017 597 KB
pdf Uznesenia č. 35 - 39/2017 z 3. nového zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 05.04.2017 229.4 KB
pdf Neprijaté uznesenia zo zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 28.03.2017 74.1 KB
pdf Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 28.03.2017 301.5 KB
pdf Uznesenia č. 28 - 34/2017 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 28.03.2017 237.6 KB
pdf Neprijaté uznesenia zo zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 05.04.2017 238.8 KB
pdf Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 10.05.2017 723.3 KB
pdf Uznesenia č. 40 - 54/2017 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 10.05.2017 320.9 KB
pdf Neprijaté uznesenia z 5. zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 10.05.2017 187.2 KB
pdf Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 30.05.2017 447.6 KB
pdf Uznesenia č. 55 - 59/2017 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 30.05.2017 230.4 KB
pdf Neprijaté uznesenia zo 6. zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 30.05.2017 186.2 KB
pdf Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 21.06.2017 915.8 KB
pdf Uznesenia č. 60 - 65/2017 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 21.06.2017 279 KB
pdf Neprijaté uznesenia zo 7. zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 21.06.2017 241.5 KB
pdf Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 02.08.2017 128.4 KB
pdf Zápisnica z 8. nového zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 09.08.2017 518.3 KB
pdf Uznesenia č. 66 - 76/2017 z 8. nového zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 09.08.2017 332.4 KB
pdf Neprijaté uznesenia z 8. nového zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 09.08.2017 232.3 KB
pdf Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 06.09.2017 364.7 KB
pdf Uznesenia č. 77 - 80/2017 z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 06.09.2017 218.6 KB
pdf Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 27.09.2017 231.2 KB
pdf Uznesenia č. 81 - 82/2017 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 27.09.2017 183.1 KB
pdf Zápisnica z 11. nového zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 11.10.2017 640.5 KB
pdf Uznesenia č. 83 - 91/2017 z 11. nového zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 11.10.2017 277.5 KB
pdf Neprijaté uznesenia z 11. nového zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 11.10.2017 179.5 KB
pdf Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 06.11.2017 518.6 KB
pdf Uznesenia č. 92 - 100/2017 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 06.11.2017 309.2 KB
pdf Neprijaté uznesenia z 12. zasadnutia OZ obce Ovčiarsko 06.11.2017 267.8 KB
pdf Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 13.12.2017 387.2 KB
pdf Uznesenia č. 100 - 111/2017 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, konaného dňa 13.12.2017 375.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.