Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Uznesenia a a zápisnice v roku 2016

pdf Uznesenie č. 01 - 11/2016 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 22.01.2016 271.2 KB
pdf Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 22.01.2016 267.1 KB
pdf Uznesenie č. 12 - 25/2016 z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 26.02.2016 318.4 KB
pdf Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 26.02.2016 1013.2 KB
pdf Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 18.03.2016 122.1 KB
pdf Zápisnica z opakovaného 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 30.03.2016 903.7 KB
pdf Uznesenie č. 26 - 34/2016 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 30.03.2016 276.1 KB
pdf Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 04.05.2016 2.1 MB
pdf Uznesenie č. 35 - 42/2016 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 04.05.2016 343 KB
pdf Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 15.06.2016 499.9 KB
pdf Pripomienky k zapisníci 5. zasadnutia OZ zo dňa 15.06.2016 a doplnenie zapisníce 382.6 KB
pdf Uznesenie č. 43 - 52/2016 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 15.06.2016 349 KB
pdf Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 17.08.2016 367.9 KB
pdf Uznesenie č. 53 - 56/2016 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 17.08.2016 222.8 KB
pdf Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 07.09.2016 682.3 KB
pdf Uznesenie č. 57 - 70/2016 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 07.09.2016 331.2 KB
pdf Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 09.11.2016 2.8 MB
pdf Dôvody nepodpísania zápisnice z 8. zasadnutia OZ Obce Ovčiarsko zo dňa 09.11.2016 a jej doplnenie 654.1 KB
pdf Uznesenie č. 71 - 82/2016 z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 09.11.2016 337.6 KB
pdf Záznam zo zvolaného zasadnutia OZ obce Ovčiarsko zo dňa 02.12.2016 135.4 KB
pdf Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 14.12.2016 565 KB
pdf Uznesenie č. 83 - 91/2016 z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 14.12.2016 334.9 KB
pdf Dôvody nepodpísania zápisnice z 10. zasadnutia OZ Obce Ovčiarsko zo dňa 14.12.2016 a jej doplnenie 656.7 KB
pdf Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 27.12.2016 522.3 KB
pdf Uznesenia č. 92 - 100/2016 z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko zo dňa 27.12.2016 329.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.