Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Správne konania

 
 
Obec Ovčiarsko v zmysle §-u 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o nasledovných začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
 


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Číslo konania: 458/2014
Dátum začatia konania: 25.08.2014
Dátum zverejnenia: 25.08.2014
Žiadateľ: Obec Ovčiarsko
Predmet: výrub 21 ks stromov v lokalite Kjahnina na parc. č. 599/2
                              

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Číslo konania: 590/2014
 Dátum začatia konania: 15.10.2014
 Dátum zverejnenia: 15.10.2014
 Žiadateľ: Obec Ovčiarsko
 Predmet: výrub 33 ks stromov v lokalite Hriadky pri obecnej komunikácii parc. č.   
                   599/1
_____________________________________________________________________
 
 

                                 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.