Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Hlavný kontrolór

 
 
Hlavný kontrolór obce Ovčiarsko:  
 
 
 
                                                          

Vzdanie sa funkcie Hlavnej kontrolórky Obce Ovčiarsko k termínu dňa 06.09.2017 s poukazom na § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ovčiarsko k vysloveniu nedôvery - bod programu č. 10 na zasadnutí OZ dňa 09.08.2017 2.7 MB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 1. polrok 2015

pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 1. polrok 2015 337.9 KB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 2. polrok 2015

pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 2. polrok 2015 186.7 KB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 1. polrok 2016

pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 1. polrok 2016 187.2 KB

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 2. polrok 2016

pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko na 2. polrok 2016 189.9 KB

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 1. polrok 2017

pdf Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko na 1. polrok 2017 194.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.